Сентенце грађанско право > Породично право

ИЗВРШЕЊЕ НОВЧАНОГ ПОТРАЖИВАЊА ИЗ ПОРОДИЧНИХ ОДНОСА

За извршење извршне исправе у вези породичних односа, искључиво је надлежан суд.