ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ

 

 

Пријем и експедиција поште
021/210-7011


Писарница – Драган Брмбота
021/210-7012


Писарница – Татјана Костевски
021/210-7013


Судија Ненад Симовић
021/210-7018


Судија Сања Раковић
021/210-7019


Судија Ана Стаменић
021/210-7020


Судија Гордана Латиновић
021/210-7022


Судија Јасна Ковачевић
021/210-7023


Судија Раде Калајџија
021/210-7025


Судија Боривој Пап
021/210-7029


Судијски сарадници
021/210-7027

 

Адреса: 

Булевар Ослобођења 69а, Нови Сад