04/06/2021, петак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П-73/2020

 

 


26/05/2021, среда

 

Заборављена мушка торбица у згради правосудних органа враћена власнику

 

 


 

13/05/2021, четвртак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П-96/2020

 

 


 

19/04/2021, понедељак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П-99/2020

 

 


 

16/04/2021, петак

 

ОГЛАС БРОЈ 1 - РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНЕ СТВАРИ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА са пропратним обрасцима (изјаве и понуде) који оглас се објављује дана 16.04.2021.године у дневном листу Дневник

 

Понуда физичка лица

Понуда правна лица

Изјава

Изјава о условима враћања депозита

Изјава о губитку права на депозит физичка лица

Изјава о губитку права на депозит правна лица

 

 


 

13/04/2021, уторак

 

Саопштење у вези имунизације у Вишем суду у Новом Саду

 

 


 

08/04/2021, четвртак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П-178/2020

 

 


 

30/03/2021, уторак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П2-7/2019

 

 


 

18/03/2021, четвртак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П-58/2020

 

 


 

05/03/2021, петак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П-21/2018

 

 


 

 

22/02/2021, понедељак

 

22.фебруар Европски дан жртава


 


 

 

04/12/2020, петак

 

 

Обавештење

 

 


 

 

18/09/2020, петак

План примене мера за спречавање појаве и ширење епидемије
заразних болести

 

 


 

13/08/2020, четвртак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П–138/2020

 

 


 

10/07/2020, петак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П–746/2019

 

 


 

15/06/2020,  понедељак

 

Донете је првостепена кривична пресуда у којој је одлучено и о имовинском правном захтеву оштећене


 


 

 

11/06/2020, четвртак

 

 

Првостепене пресуде Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Новом Саду

 


09/06/2020, уторак

 

 

Канцеларија Пријема поште Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Новом Саду

           

Од 08.06.2020. године, канцеларија Пријема поште Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Новом Саду је у згради Посебног одељења у ул. Булевар ослобођења бр. 69а.

 

 


08/05/2020, петак

 

 

Измена места канцеларије пријема поште

 

Пријем поште Вишег суда у Новом Саду од 11.05.2020. године налазиће се у холу зграде суда (кућица у приземљу). Пријем писмена је од 8 часова до 14 часова.

 

 


 

08/05/2020, петак

 

Правила понашања запослених и странака приликом уласка и боравка у просторијама Вишег суда у Новом Саду

 

 


 

02/04/2020, четвртак

 

Обавештење о посетама притвореницима Окружног затвора у Новом Саду

 

 


 

26/03/2020, четвртак


Прецизирано упуство о раду Вишег суда у Новом Саду за време ванредног стања


 


 

23/03/2020, понедељак


Закључак ВСС o суђењима која не трпе одлагање

 

 

Уредба о роковима у судским поступцима за време ванредног стања проглашеног 15.03.2020. године ("Сл. гласник РС" бр. 38/20 од 20.03.2020. године)17/03/2020, понедељак


Упутство о раду Вишег суда о раду за време ванредног стања

 


 

28/02/2020, петак


Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П–88/2019

 

 


 

03/02/2020, понедељак


Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П–638/2019

 

 


 

30/01/2020, петак


Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја  P-103/2018

 

 


 

17/01/2020, петак

 

Нове просторије ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ ВИШЕГ СУДА У НОВОМ САДУ

 

Од дана 01.01.2020. године, Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег суда у Новом Саду налази се на адреси Нови Сад, ул. Булевар Ослобођења број 69 (улаз са дворишне стране из улице Димитрија Аврамовића), а пријем писмена ће за сада бити на адреси Вишег суда у Новом Саду у улици Сутјеска број 3.

 

 


 

 

03/12/2019, уторак


Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П–403/2019 

 

 

 


 

30/10/2019, среда


САОПШТЕЊЕ


Одлуком Народне скупштине Републике Србије о избору председника судова, од 23.10.2019. године, изабран је председник Вишег суда у Новом Саду, Мирослав Алимпић, судија Апелационог суда у Новом Саду, који је ступио на ту функцију дана 28.10.2019. године.

 

 


 

 

27/09/2019, петак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П–27/2018
 

18/09/2019, четвртак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П–197/2013

 


 

 

30/08/2019, петак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П–2697/2018 

13/08/2019, уторак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П–371/2019

 

 


 

26/07/2019, петак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П–268/2019

 


 

 

24/07/2019, среда

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П–393/2019

 

 

 


 

 

15/07/2019, понедељак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П–88/2015

 

 


 

02/07/2019, уторак

 


 

11/07/2019, четвртак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П–2704/2018

 

 


 

02/07/2019, уторак

 

Листа кандидата који се примају у радни однос у Виши суд у Новом Саду на неодређено време по Интерном конкурсу Вишег суда у Новом Саду за попуњавање радних места државних службеника  

 

 


 

01/07/2019, понедељак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П–47/2019

 

 


 

27/06/2019, четвртак


Списак кандидата према шифри пријаве поводом интерног конкурса Вишег суда у Новом Саду за попуњавање радних места државних службеника

 

 


 

25/06/2019, уторак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П–2511/2018

 

 

 


 

18/06/2019, уторак


Интерни конкурс за попуњавање радних места државних службеника

Образац–изјава за давање писмене сагласности за прибављање доказа по службеној дужности

 

 


 

 

14/06/2019, петак

 

Решење о попуњавању радних места у Вишем суду у Новом Саду интерним конкурсом

 

 


 

05/06/2019, среда

 

САОПШТЕЊЕ

 

Одлуком в.ф. председника Апелационог суда у Новом Саду, мр Дарка Тадића, постављен је за вршиоца функције председника Вишег суда у Новом Саду Боривој Пап, судија овог суда, почев од 29.05.2019. године.

 

 


 

 

20/05/2019, понедељак

 

Оглас: пословни број предмет П-143/2019

 


 

10/05/2019, петак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П2–46/2018

 

 


 

17/04/2019, среда

 

Листа кандидата који се примају у радни однос у Виши суд у Новом Саду на неодређено време по Интерном конкурсу Вишег суда у Новом Саду за попуњавање радних места државних службеника

 


 

12/04/2019, петак

 

Списак кандидата према шифрама њихове пријаве поводом Интерног конкурса Вишег суда у Новом Саду за попуњавање радних места државних службеника 

 

 


 

03/04/2019, среда


Интерни конкурс Вишег суда у Новом Саду

Изјава (word формат)

 


 

01/04/2019, понедељак

 

Одлука председника суда о попуњавању радних места у Вишем суду у Новом Саду интерним конкурсом

 


 

 

27/03/2019, среда

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П–17/2019

 

 

 


 

12/03/2019, уторак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П2–37/2018

 

 

 


 

24/12/2018, понедељак

 

Јавни конкурс ("Службени гласник РС" број 102/18 од 21.12.2018. године)

Изјава


 


 

26/11/2018, понедељак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П–2590/2018

 

 


 

02/11/2018, петак


Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П–2475/2018

 

 


 

11/07/2018, среда

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П–1456/2018

 

 


 

10/07/2018, уторак


Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П–1435/2018

 

 

 


 

02/07/2018, понедељак

 

Коначна листа кандидата за судијске приправнике 

 


 

31/05/2018, четвртак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П–173/2015 (2018)

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П–173/2015 (2015)

 

 


 

29/05/2018, уторак

 

Јавни конкурс ("Службени гласник РС" број 39/18 од 25.05.2018.године)

Изјава

 

 


 

10/04/2018, уторак


Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П–1/2018

 

 


 

08/03/2018, четвртак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П–36/2017

 

 


 

28/02/2018, среда

 

 

            ПОЧИЊЕ СА РАДОМ ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ

 

 

Од 01.03.2018. године у Вишем суду у Новом Саду формира се Посебно одељење за сузбијање корупције сходно Закону о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције ( „Сл. гласник РС“ бр. 94/19). 

Посебно одељење за сузбијање корупције у Вишем суду у Новом Саду, поступа у предметима за подручје Апелационог суда у Новом Саду за следећа кривична дела: 

 -против службене дужности (чл. 359 и чл. 361 до чл.368 КЗ) и кривично дело давање и примање мита у вези са гласањем (чл. 156 Кривичног законика)

-против привреде (чл. 223, 223а, 224, 224а, 227, 228, 228а, 229, 230, 231, 232, 232а, 233, чл. 235 ст. 4, чл. 236 и 245 КЗ),

-против државних органа (чл. 322 ст. 3 и 4 и чл. 323 ст. 3 и 4 Кривичног законика) и кривичних дела против правосуђа (чл. 333 и 335, чл. 336 ст. 1,2 и 4 и чл. 336б, 337 и 339 Кривичног законика), ако су извршена у вези са кривичним делима из тачке 1) до 5) члана 2 Закону о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције

 


 

26/12/2017, уторак


Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П2–38/2017


 


 

20/12/2017, среда

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П–576/2017

 

 


 

11/12/2017, понедељак


Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П–76/2017

 

 

 


 

09/11/2017, четвртак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П–95/2016

 

 


 

25/10/2017, среда

 

Позив за дане отворених врата у новосадским судовима

 

 


 

19/10/2017, четвртак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П–23/2017

 

 

 


 

29/09/2017, петак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П–354/2017

 

 


 

21/09/2017, четвртак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П–123/2017

 

 


 

11/09/2017, понедељак


Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П–31/2017

 

 


 

06/09/2017, среда


Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П–179/2017

 

 


 

14/07/2017, петак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П–277/2017

 

 

 


 

24/03/2017, среда


Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П – 30/2017

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П – 81/2016

 

 


 

19/04/2017, среда

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П – 97/2017

 

 

 


 

27/03/2017, понедељак

 

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П – 73/2017


 


 

21/03/2017, уторак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П – 626/2016

 

 


 

06/03/2017, понедељак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П – 624/2016

 

 


 

25/01/2017, среда

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П – 310/2015

 

 

 


 

18/01/2017, среда


Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П – 627/2016

 

 

 


 

17/01/2017, уторак

 

Објављује се правоснажно решење Вишег суда у Новом Саду посл. број Р4 к – 9/15 од 11.04.2016. године

 

Решење Вишег суда у Новом Саду посл. број Р4 к – 9/15  од 11.04.2016. године потврђено је решењем Врховног касационог суда посл. број Рж к – 72/2016 од 26.10.2016. године. (Решење)

 

 


 

 

08/12/2016, четвртак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П2-2/2016

 

 

 


 

 

24/10/2016,понедељак

 

Поводом Европског дана цивилне правде, Апелациони, Виши, Основни и Привредни суд у Новом Саду већ четврту годину за редом отворили су врата зграде Правосудних органа у Новом Саду и дана 24.10.2016. године је одржана манифестација „ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА У НОВОСАДСКИМ СУДОВИМА“ Грађанима, од којих су најбројнији били студенти правних факултета и ученици средњих школа, показана је просторна организација свих судова у згради, поједине суднице и најважније службе које функционишу у згради. У току обиласка, представници судова су одговарали на питања представника медија и заинтересованих грађана и пружали основне информације са циљем да се рад суда учини транспарентнијим и да се грађанима приближи остваривање судијске функције.

 

Од 13.00 часова одржана је Конференција за представнике средстава јавног информисања на којој су се окупљеним новинарима најпре обратили председник Вишег суда, мр Тадић Дарко и председница Основног суда, Анђелка Станојевић, који су представнике медија известили о наградама и признањима додељеним новосадским судовима на овогодишњем саветовању судија Републике Србије - “Судијски дани - 2016“, у организацији Врховног касационог суда, у Врњачкој Бањи. Врховни касациони суд, доделио је награде судовима за постигнуте резултате и напредак у текућој у односу на претходну годину, 11. октобра 2016. године на Годишњем саветовању судија Републике Србије у Врњачкој Бањи.

Награде су додељене у две категорије:

I категорија првостепеним судовима који бележе највеће повећање броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године;

II категорија првостепеним судовима који бележе највеће повећање броја укупно решених предмета у суду у односу на исти период претходне године.

 Основном суду у Новом Саду додељена је трећа награда у категорији Повећање броја укупно решених  предмета у суду у односу на исти период претходне године . 

Вишем суду у Новом Саду додељено је Признање за допринос унупрађењу ефикасности и квалитету судског система.

Присутнима се обратила и Милица Јанча, портпарол Апелационог суда у Новом Саду, као и судија Привредног суда у Новом Саду, Владислав Куртек.

Захваљујемо се што сте се одазвали и на тај начин дали свој допринос у остварењу циља да се рад суда учини транспарентнијим и да се грађанима приближи остваривање судијске функције

 

 

Ивана Карапанџић
Портпарол Вишег суда у Новом Саду
pr@ns.vi.sud.rs
063/1044-281

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ У КРИВИЧНОМ ПРЕДМЕТУ ПРОТИВ ОКРИВЉЕНОГ СКИВЈАНИ МИХАЉА

 

Кривично веће овог суда, након већања и гласања, донело је дана 19.10.2016. године, а председник већа је дана 21.10.2016. године и јавно објавио, првостепену пресуду којом је окривљени СКИВЈАНИ МИХАЉ оглашен кривим за извршење кривичног дела убиство из чл. 113 КЗ које му је оптужницом Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду стављено на терет, па га је суд применом одредби Кривичног законика осудио на казну затвора у трајању од 15 ( петнаест ) година, која представља и највиши могућу казну у конкретном случају, будући да је одредбама чл. 113 Кривичног Законика које регулишу кривично дело убиство прописано да ће се ко другог лиши живота, казнити затвором од пет до петнаест година.

 

            Окривљеном је изречена и мера безбедности одузимања предмета и то металног чекића са дрвеном дршком, са којим ће се по правноснажности пресуде поступити у складу са Законом.

 


 

13/10/2016, четвртак


Пресуда Вишег суда у Новом Саду посл. бр. П-27/2015 од 11.02.2016. године, која се односи на закључен Уговор о дугорочном стамбеном кредиту везан за валутну клаузулу тј. обавезе уговорних страна исказане у страној валути-швајцарском франку (ЦХФ), постала је правноснажна даном доношења пресуде Апелационог суда у Новом Саду посл. бр. Гж. 1781/16 од 01.09.2016. године којом пресудом је одбијена жалба туженог и потврђена наведена пресуда Вишег суда у Новом Саду.

Presuda Višeg suda u Novom Sadu posl. br. P-27/2015 od 11.02.2016. godine

 


 

06/10/2016, четвртак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П-166/2016

 

 


 

20/09/2016, уторак

 

Саопштење за јавност и средства јавног информисања у случају тужиоца Девић Илије против туженог Града Новог Сада

 

 


 

30/08/2016, понедељак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П-156/2016

 

 


 

27/05/2016, петак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П-83/2015

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П2-39/2015

 

 

 


 

24/03/2016, четвртак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П-27/2016

 

 


 

18/01/2016, понедељак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П2-38/2015

 

 


 

 

21/12/2015, понедељак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П-147/2014

 

 

 


 

10/12/2015, четвртак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П-233/2015

 

 


 

26/11/2015, четвртак


Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П2-52/2014


 


 

05/11/2015, четвртак

 

Саопштење о одржаним отвореним вратима у новосадским судовима

 

 


 

 

28/10/2015, среда

 

Најава дана отворених врата у новосадским судовима

 

 


 

6/10/2015, уторак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П-58/2013


 

 


 

24/09/2015, четвртак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П-31/2015

 

 


 

23/09/2015, среда

 

Решење Вишег суда у Новом Саду пословног броја Р4И 11/2015 донето у поступку по захтеву за заштиту права на суђење у разумном року

 

 


 

22/09/2015, уторак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П-253/2015

 

 


22/09/2015, уторак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П-122/2014

 

 

 


 

 

15/09/2015, уторак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П-46/2015

 

 


 

14/09/2015, понедељак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П-181/2015

 

 


 

 

14/09/2015, понедељак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П-120/2015

 

 


 

 

14/09/2015, понедељак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П-63/2015

 

 


 

 

31/08/2015, понедељак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П-26/2015

 

 

 


 

 

31/08/2015, понедељак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П-248/2015

 

 


 

 

14/08/2015, петак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П-183/2014

 

 


 

11/08/2015, уторак

 

Оглас о постављању привременог заступника у предмету пословног броја П-79/2015

 

 


 

01/06/2015, понедељак

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА ПОМОЋ И ПОДРШКУ СВЕДОЦИМА И ОШТЕЋЕНИМА 

 

 

На основу Упутства Високог савета судства о начину приступа, систему рада и начину поступања службе за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима, у Вишем суду у Новом Саду је почела са радом Служба за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима. Циљ ове Службе је да обезбеди емотивну и логистичку помоћ и подршку сведоцима и оштећенима пре, за време и после њиховог сведочења.

 

Контакт особа је Јелена Остојин, телефон: 021/4876-448, е-маил: jelena.ostojin@ns.vi.sud.rs

 

 

 


 

 

24/03/2015, уторак

 

САОПШТЕЊЕ 


У кривичном предмету против окривљеног РАДАК ПЕТРА из Гардиноваца, Апелациони суд у Новом Саду је дана 20.02.2015. године преиначио пресуду Вишег суда у Новом Саду од 10.09.2014. године у погледу одлуке о казни, па је окривљени Радак Петар из Гардиноваца оглашен кривим за кривично дело тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 5 Кривичног законика у стицају са кривичним делом недозвољено ношење оружја из члана 348 став 4 у вези става 1 Кривичног законика и осуђен је на јединствену казну затвора у трајању од 12 (дванаест) година, а све везано за критичан догађај који се десио у Гардиновцима дана 05.07.2013. године кад је лишен живота Томовић Милојица.

 


 

 

13/01/2015, уторак

 

Обавештење о полагању заклетве судија поротника

 

 


 

 

31/12/2014, четвртак

 

Саопштење за судије поротнике 

 

Обавештење о именовању судија поротника за Виши суд у Новом Саду 13/11/2014, четвртак

 

Саопштење о конкурсу за именовање судија поротника – детаљније

 

 


 

03/11/2014, понедељак

САОПШТЕЊЕ  

 

 

Апелациони суд у Новом Саду је потврдио пресуду Вишег суда у Новом Саду од 29.05.2014. године, којом су окривљени ФИЛИП ДАМЈАНОВИЋ из Новог Сада и ДАНИЛО ШАКОТИЋ из Новог Сада оглашени кривим за кривично дело неовлашћене производње и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 1 Кривичног законика и ндозвољеног држања оружја из члана 348 став 1 Кривичног законика, а у односу на окривљеног Данила Шакотића и због покушаја кривичног дела тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 5 у вези члана 30 Кривичног законика, наведеном пресудом окривљени Филип Дамјановић осуђен је на јединствену казну затвора у трајању од 4 (четири) године, а Данило Шакотић је осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 14 (четрнаест) године и 10 (десет) месеци, оштећени за покушај тешког убиства је Стојан Радосављевић.

 

 

 


 

 

22/10/2014, среда

САОПШТЕЊЕ

           

 

 

У петак 24. октобра одржаће се "ДАНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА" у згради правосудних органа у Новом Саду, те ће поводом тога бити организован обилазак зграде суда у 11,30 часова и  упознавање грађана са радом суда, а у периду од 12 до 13 часова у Малој сали на трећем спрату представници Основног суда у Новом Саду, Вишег суда у Новом Саду, Апелационог суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду ће одговарати на питања заинетесованих грађана.

 

"Дани отворених врата" се организују поводом 25. октобра Европског дана цивилне правде, ради повећања поверења грађана у судство и усвојену Комуникациону стратегију од стране Високог савета судства, а поводом омогућавања грађанима непосредно упознавање са радом суда са једне стране и својим правима и обавезима у остваривању судске заштите са друге стране.

 

 

 


 

 

13/10/2014,  пoнедељак

САОПШТЕЊЕ 


 

Апелациони суду Новом Саду је потврдио пресуду Вишег суда у Новом Саду од 22.05.2014. године, којом је окривљени КЕШЕЉ НОВИЦА из Савиног Села оглашен кривим за кривично дело тешке телесне повреде из члана 121 став 1 Кривичног законика, за кривично дело тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 1 Кривичног законика и кривично дело убиство у покушају из члана 113 у вези члана 30 Кривичног законика, а којим је окривљени Кешељ Новица осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 35 (тридесет пет) година, а све везано за критичне догађаје који су се десили у Новом Саду током 2012. године, где су оштећени сада покојни Саздов Иван и оштећени Вуковић Драгољуб.

 


27/08/2014, среда

САОПШТЕЊЕ  

 

 

У кривичном предмету против окривљеног РАДЕНКОВИЋ МАРКА из Новог Сада, Апелациони суд у Новом Саду је пресудом посл. бр. Кж. 1 2362/13 од 09.05.2014. године потврдио пресуду Вишег суда у Новом Саду посл. бр. К. 255/11 од дана 12.04.2013. године, а која пресуда Апелационог суда у Новом Саду је достављена овом суду дана 21.08.2014. године.

 

Пресудом Вишег суда у Новом Саду посл.бр. К. 255/11 од 12.04.2013. године окривљени Раденковић Марко оглашен је кривим због четири кривична дела из критичног догађаја који се одиграо дана 30.01.2010. године у угоститељском објекту "Ђава" на Петроварадинској тврђави где су оштећени Тешановић Драган, Цвјетићанин Огњен, Глушица Милош и Станић Страхиња, и то за кривична дела: тешко убиство у покушају из члана 114 став 1 тачка 11 КЗ у вези члана 30 КЗ, недозвољено ношење оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези става 1 КЗ, изазивање опште опасности из члана 278 став 4 у вези става 1 КЗ и лаке телесне повреде из члана 122 став 2 у вези става 1 КЗ-а, и осуђен је на јединствену казну затвора у трајању од 12 година. Осуђени Раденковић Марко се налази у притвору почев од 30.01.2010. године.

  

23/05/2014, петак

  

                                                                         САОПШТЕЊЕ У кривичном предмету против окривљеног Кешељ Новице из Савиног Села, Виши суд у Новом Саду је дана 22.05.2014. године донео неправноснажну пресуду којом је именовани осуђен за кривична дела извршена у јуну месецу 2012. године и то кривично дело тешка телесна повреда из члана 121 став 1 Кривичног законика, кривично дело тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 1 Кривичног законика и кривично дело убиство у покушају из члана 113 у вези члана 30 Кривичног законика, на јединствену казну затвора у трајању од 35 година.


Окривљеном Кешељ Новици je продужен притвор до упућивања у Установу за издржавање казне.


23/04/2014, среда


Саопштење у вези годишњег извештаја о раду суда за период 01.01.2013. – 31.12.2013. године – детаљније

16/12/2013, петак

САОПШТЕЊЕ


Одлуком вршиоца функције председника Апелационог суда у Новом Саду за вршиоца функције председника Вишег суда у Новом Саду постављен је судија Апелационог суда у Новом Саду мр Дарко Тадић, почев од 16.12.2013. године, најдуже на шест месеци.


Судија Апелационог суда у Новом Саду, Драгану Скоко је престала досадашња функција вршиоца функције председника Вишег суда у Новом Саду, дана 15.12.2013. године, обзиром на то да је упућен на рад у Врховни касациони суд, почев од 16.12.2013. године.


Одлуком вршиоца функције Вишег суда у Новом Саду, мр Дарка Тадића, за вршиоца функција председника Основног суда у Новом Саду постављена је судија Основног суда у Новом Саду Анђелка Станојевић, почев од 16.12.2013. године, најдуже на шест месеци.               


04/10/2013, петак


 ДОПУНА ОБРАЗАЦА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ


У конкурсној документацији за јавну набавку мале вредности Вишег суда у Новом Саду број 3/13 није дат образац понуде, овим путем вам достављамо допуну документације, односно образац понуде.


образац понуде
01/10/2013, уторак ЈАВНЕ НАБАВКЕ


Документацију и позив за подношење понуда за јавне набавке мале вредности можете преузети у пдф формату.

 
Позив за подношење понуда

Јабавке мале вредности-документација
САОПШТЕЊЕ О ПРОМЕНИ ИМЕЈЛ АДРЕСЕ ПОРТПАРОЛА ВИШЕГ СУДАOд јуче 2.9.2013. нова адреса портпарола Вишег суда у Новом Саду је pr@ns.vi.sud.rs
05/03/2012, пoнедељак


ПРАВИЛНИК О ЗАМЕНИ И ИЗОСТАВЉАЊУ (АНОНИМИНИЗАЦИЈИ) ПОДАТАКА У СУДСКИМ ОДЛУКАМА

правилник у pdf формату

 23/12/2011, петак


ОГЛАС  

 

за пријављивање кандидата за полагање испита за извршитеља у јануарском испитном року


Потребне информације можете пронаћи на сајту Министартва правде на следећој WEB адреси: 


http://www.mpravde.gov.rs

20/07/2011, среда


САОПШТЕЊЕ О ПРОМЕНИ ИМЕЈЛ АДРЕСЕ ПОРТПАРОЛА ВИШЕГ СУДА


Обавештавамо вас да је званичан имејл портпарола Вишег суда: portparol@ns.vi.sud.rs
17/05/2011, уторак


САОПШТЕЊЕ У ВЕЗИ СУДСКИХ ТАКСИ


Обавештавамо вас да је у оквиру судских такси, а након увођења жиро рачуна депозита Вишег суда у Новом Саду, потребно попунити уплатнице на следећи начин:

модел: не треба ништа уписивати

позив на број: уписати број предмета на који се уплата односи


Измене су потребне ради ефикасног повезивања уплаћених такси, казни, паушала и предујмова са одговоарајућим бројем предмета назначеним на овај начин у позиву на број.