:: > Почетна страна

 

Виши суд у Новом Саду

 

 

Нови Сад, ул. Сутјеска бр. 3


Телефон централе суда: 021/4876-100

Tелефон управе суда: 021/4876-481

 

 

 

 

 

Посебно одељење за сузбијање корупције

 

 

Нови Сад, ул. Булевар ослобођења 69а

 

Телефон пријема поште: 021/210-7011

Телефон писарнице: 021/210-7012

Телефон писарнице: 021/210-7013

 

 


Радно време: од 7:30 часова до 15:30 часова


Наменски рачуни Вишег суда:


-рачун судских такси: 840-29598845-12

-евидентни рачун-казни, паушала, трошкова кривичног поступка и одузете имовинске користи: 840-29572845-24

-рачун депозита: 840-252802-68

У позиву на број код свих уплатних рачуна написати број предмета.