:: > Почетна страна


Нови Сад, ул. Сутјеска бр. 3

Виши суд у Новом Саду

 

Радно време: од 7:30 часова до 15:30 часова


Телефон централе суда: 021/4876-100

Tелефон управе суда: 021/4876-481

 

 

Жиро рачун суда: 840-29598845-12, модел 97, позив на број: 22-223-106399471.