:: > Почетна страна

COVID 19 informacije

Нови Сад, ул. Сутјеска бр. 3

Виши суд у Новом Саду

 

Радно време: од 7:30 часова до 15:30 часова


Телефон централе суда: 021/4876-100

Tелефон управе суда: 021/4876-481

 

Наменски рачуни Вишег суда:

-рачун судских такси: 840-29598845-12

-евидентни рачун-казни, паушала, трошкова кривичног поступка и одузете имовинске користи: 840-29572845-24

-рачун депозита: 840-252802-68

У позиву на број код свих уплатних рачуна написати број предмета.