:: Обрасци и уверења > Обрасци

ПИСАРНИЦА

 Образац 134 Захтев архиви за доставу списа (~ 126Kb)
 Образац 135 Захтев за разгледање списа (~ 126Kb)
 Образац 136 Захтев за препис и фотокопирање (~ 127Kb)

 

Можете погледати примере попуњених уплатинца у пдф формату

 840-29598845-12 - републичка такса - Уплатница.pdf 

 840-29572845-24 - трошкови казненог поступка- Уплатница.pdf

 840-252802-68 - депозит - Уплатница.pdf


О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА
 Обрасци за подношење захтева и жалби (~ 179Kb)
 Пример обавештења о обезбеђењу приступа информацијама (~ 245Kb)
 Пример жалбе против решења о одбијању приступа информацији (~ 147Kb)
 Пример жалбе када се није одлучивало по захтеву (ћутање управе) (~ 144Kb)


САРАДЊА СА МЕДИЈИМА
 Новинарска акредитација (~ 180Kb) - у pdf формату
 Новинарска акредитација (~ 28Kb) у. doc формату (word документ)
 Молба за видео и аудио снимање / фотографисање (~ 258Kb)


ПРИТУЖБЕ СТРАНАКА
 Образац за подношење притужби - овде можете преузети образац у pdf формату (~ 225Kb)