:: > Публикације

ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА ВИШЕГ СУДА У НОВОМ САДУ ЗА 2021. ГОДИНУ

Измене годишњег распореда Вишег суда у Новом Саду (у пдф формату)

 

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Одлука (у пдф формату)

 


 

ПРАВИЛНИК О ПОКЛОНИМА

Правилник (у пдф формату)

 

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА ВИШЕГ СУДА У НОВОМ САДУ

Правник (у пдф формату)

 

 

 


 

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

Правилник (у пдф формату)

 

 


 

 

ПРАВИЛНИК У ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ 

Правилник (у пдф формату)

 


 

ПЛАН ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПОВЕРЕЊА ЈАВНОСТИ У РАД ВИШЕГ СУДА У НОВОМ САДУ ЗА 2017. ГОДИНУ

План (у пдф формату)

ПЛАН ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПОВЕРЕЊА ЈАВНОСТИ У РАД ВИШЕГ СУДА У НОВОМ САДУ ЗА 2016. ГОДИНУ

План (у пдф формату)

ПЛАН ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПОВЕРЕЊА ЈАВНОСТИ У РАД ВИШЕГ СУДА У НОВОМ САДУ ЗА 2015. ГОДИНУ

План (у пдф формату)

ПЛАН ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПОВЕРЕЊА ЈАВНОСТИ У РАД ВИШЕГ СУДА У НОВОМ САДУ ЗА 2014. ГОДИНУ

План (у пдф формату)

 

 


 

БИЛТЕН ВИШЕГ СУДА У НОВОМ САДУ

 

Билтен Вишег суда у Новом Саду за 2019. годину

Билтен (у пдф формату)

Исправка Билтена бр.10

Исправка (у пдф формату)

Билтен Вишег суда у Новом Саду за 2018. годину

Билтен (у пдф формату)

Билтен Вишег суда у Новом Саду за 2017. годину

Билтен (у пдф формату)

Билтен Вишег суда у Новом Саду за 2016. годину

Билтен (у пдф формату)

Билтен Вишег суда у Новом Саду за 2015. годину

Билтен (у пдф формату)

Билтен Вишег суда у Новом Саду за 2014. годину

Билтен (у пдф формату)

Билтен Вишег суда у Новом Саду за 2013. годину

Билтен (у пдф формату)

Билтен Вишег суда у Новом Саду за 2012. годину

Билтен (у пдф формату)

Билтен Вишег суда у Новом Саду за 2011. годину

Билтен (у пдф формату)

Билтен Вишег суда у Новом Саду за 2010. годину

Билтен (у пдф формату)

 


ИНФОРМАТОР О РАДУ ВИШЕГ СУДА:

 

Информатор о раду Вишег суда у Новом Саду:

ИНФОРМАТОР (пдф формат, ажуриран 18.01.2021.)