:: Унутрашње уређење > Судска управа вишег суда у Н.Саду

СУДСКА УПРАВА ВИШЕГ СУДА У НОВОМ САДУ

 


Судску управу Вишег суда у Новом Саду чине:

 

1. председник суда – Мирослав Алимпић
2. први заменик председника суда – Ненад Симовић
 3. други заменик председника суда – Анђелка Станојевић
4. секретар суда – Весна Мићин
5. потпарол суда – Јелена Остојин

 6. референт за кадровске послове – Мирјана Мишковић

 7. административно-технички секретар – Невена Филиповић

Судска управа-детаљније

 

Писмена која се односе на послове судске управе распоређују се у групе и подгрупе на начин одређен чланом 262. Судског пословника.

 

Странке и њихове пуномоћнике прима председник суда и заменици председника суда у данима које одреди председник суда.