Viši sud u Novom Sadu


 

Novi Sad, ul. Sutjeska br. 3


Telefon centrale suda: 021/4876-100

Telefon uprave suda: 021/4876-481

 

 

 

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije


 

Novi Sad, ul. Bulevar oslobođenja 69a

 

Telefon prijema pošte: 021/210-7011

Telefon pisarnice: 021/210-7012

Telefon pisarnice: 021/210-7013

 

 

Radno vreme: od 7:30 časova do 15:30 časova

 

Namenski računi Višeg suda:

-račun sudskih taksi: 840-29598845-12

-evidentni račun-kazni, paušala, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi: 840-29572845-24

-račun depozita: 840-252802-68

U pozivu na broj kod svih uplatnih računa napisati broj predmeta.