Novi Sad, ul. Sutjeska br. 3

Viši sud u Novom Sadu

 

 

Radno vreme: od 7:30 časova do 15:30 časova

 

Telefon centrale suda: 021/4876-100

Telefon uprave suda: 021/4876-481

 

Žiro račun suda: 840-29598845-12, model 97, poziv na broj: 22-223-106399471.