GODIŠNJI RASPORED POSLOVA VIŠEG SUDA U NOVOM SADU ZA 2018. GODINU

Raspored (u doc formatu)

  

PRAVILNIK O POKLONIMA

Pravilnik (u pdf formatu)


PRAVILNIK O ORGANIZACIJI BUDŽETSKOG RAČUNOVODSTVA I RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA VIŠEG SUDA U NOVOM SADU

Pravilnik (u pdf formatu)

 

 

 


 

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVAČA

Pravilnik (u pdf formatu)

 

 


 

PRAVILNIK U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI

Pravilnik (u pdf formatu)

 


 

PLAN ZA POVEĆANJE POVERENJA JAVNOSTI U RAD VIŠEG SUDA U NOVOM SADU ZA 2017. GODINU

Plan (u pdf formatu)

PLAN ZA POVEĆANJE POVERENJA JAVNOSTI U RAD VIŠEG SUDA U NOVOM SADU ZA 2016. GODINU

Plan (u pdf formatu)

PLAN ZA POVEĆANJE POVERENJA JAVNOSTI U RAD VIŠEG SUDA U NOVOM SADU ZA 2015. GODINU

Plan (u pdf formatu)

PLAN ZA POVEĆANJE POVERENJA JAVNOSTI U RAD VIŠEG SUDA U NOVOM SADU ZA 2014. GODINU

Plan (u pdf formatu)

 

 


 

BILTEN VIŠEG SUDA U NOVOM SADU

 

Bilten Višeg suda u Novom Sadu za 2017. godinu

Bilten (u pdf formatu)

Bilten Višeg suda u Novom Sadu za 2016. godinu

Bilten (u pdf formatu)

Bilten Višeg suda u Novom Sadu za 2015. godinu

Bilten (u pdf formatu)

Bilten Višeg suda u Novom Sadu za 2014. godinu

Bilten (u pdf formatu) 

Bilten Višeg suda u Novom Sadu za 2013. godinu

Bilten (u pdf formatu)

Bilten Višeg suda u Novom Sadu za 2012. godinu

Bilten (u pdf formatu)

Bilten Višeg suda u Novom Sadu za 2011. godinu

Bilten (u pdf formatu)


INFORMATOR O RADU VIŠEG SUDA:

 

Informator o radu Višeg suda u Novom Sadu:

INFORMATOR  (pdf format, ažuriran 25.04.2018.)