SUDIJE


Predsednik suda

Mr Darko Tadić

 

Zamenik predsednika suda

prvi zamenik sudija Nenad Simović

 

 

1. KRIVIČNO ODELjENjE

 

Predsednik krivičnog odeljenja je sudija Miroljub Novićević

Zamenik predsednika krivičnog odeljenja je sudija Milica Novaković 

 

Za sudije krivičnog odeljenja za postupanje u prvom stepenu određuju se: 

1. Predsednik veća-sudija VIDOJE MITRIĆ
2. Predsednik veća-sudija RADE KALAJDžIJA
3. Predsednik veća-sudija TAMARA RADOVIĆ
4. Predsednik veća-sudija BORIVOJ PAP
5. Predsednik veća-sudija SLOBODANKA GUTOVIĆ

U krivičnom odeljenju međusobno se zamenjuju sudije:

- Sudija RADE KALAJDžIJA i sudija VIDOJE MITRIĆ

- Sudija SLOBODANKA GUTOVIĆ, sudija TAMARA RADOVIĆ i  sudija BORIVOJ PAP

 

Sudije koje su do sada postupale kao prvostepene sudije zadržavaju u radu prvostepene K predmete u skladu sa Programom rešavanja starih predmeta Višeg suda u Novom Sadu do njihovog pravosnažnog okončanja.

 

U krivičnim predmetima protiv maloletnih učinilaca krivičnog dela postupaće sudije u većima:

1. Predsednik veća-sudija MILICA NOVAKOVIĆ
2. Predsednik veća-sudija TATJANA ŠUNjKA


Navedene sudije zamenjuju jedna drugu. 

 

Sudije za prethodni i istražni postupak i sudije za izvršenje krivičnih sankcija su:

 

1.Sudija NENAD SIMOVIĆ

 2. Sudija SVETIMIR POPOVIĆ

 

Sudije za prethodni postupak se međusobno zamanjuju, a u slučaju sprečenosti navedenih sudija, u vreme dežurstva, zamenjuje ih sudija TATJANA ĐURAŠKOVIĆ.

 

KRIVIČNO VEĆE ZA ODLUČIVANjE O ŽALBAMA NA ODLUKE  OSNOVNIH SUDOVA (DRUGOSTEPENO ŽALBENO VEĆE) I ODLUČIVANjE VAN GLAVNOG PRETRESA (VANPRETRESNO VEĆE)

 

U krivičnom veću koje će odlučivati o žalbama na odluke osnovnih sudova, odnosno u krivičnom veću za odlučivanje van glavnog pretresa, raspoređuju se: sudija BILjANA DELIĆ, sudija TATJANA ĐURAŠKOVIĆ i sudija MIROLjUB NOVIĆEVIĆ.

 

U veću koje će odlučivati o žalbi na odluke osnovnih sudova koje se odnose na sprečavanje nasilja u porodici i pružanje zaštitite i  podrške žrtvama nasilja u porodici raspoređuju se : sudija Borivoj Pap, sudija Vidoje Mitrić, sudija Tatjana Šunjka, sudija Tatjana Đurašković, sudija Miroljub Novićević, sudija Biljana Delić, sudija Slobodanka Gutović i  sudija Tamara Radović.

 

Lice određeno za vezu je sudija Tatjana Šunjka.

U slučaju potrebe kao član KŽ i KV veća može učestvovati i svaki drugi sudija ovog suda.

 

 

2. GRAĐANSKO ODELjENjE


Predsednik građanskog odeljenja je sudija Tatjana Bjeloglić

Zamenik predsednika građanskog odeljenja je sudija Ivana Stevanov 

 

Na poslovima prvostepenog sudovanja u predmetima P, P1, P2, P3, P4, P-uz, Ppr-uz, R, POM I1 raspoređuju se:

 

1. Sudija JADRANKA MALI

2. Sudija KSENIJA RONČEVIĆ

3. Sudija VLADIMIR IVKOVIĆ

4. Sudija MIRELA NIKOLČIĆ

5. Sudija MIRJANA MARKOVIĆ

6. Sudija LjUBINKA KEKIĆ

 

Navedene sudije zamenjuju jedna drugu.

 

Sudije koje su do sada postupale kao prvostepene sudije zadržavaju u radu prvostepene P predmete u skladu sa Programom rešavanja starih predmeta Višeg suda u Novom Sadu do njihovog pravosnažnog okončanja.

 

Na poslovima prvostepenog sudovanja u predmetima rehabilitacije – (REH) raspoređuju se sve sudije Građanskog odeljenja: Tatjana Bjelogrlić, Nataša Dačić, Jasmina Alargić, Mirjana Skandarski, Ljiljana Sudar, Vesna Bojović, Jadranka Mali, Ksenija Rončević, Ivana Stevanov, Duška Simić, Mirela Nikolčić, Mirjana Marković, Vladimir Ivković i Ljubinka Kekić .

 

U slučaju potrebe formiraće se sudska veća od sudija ove referade pri čemu su navedene sudije predsednici veća u predmetima u kojima su zaduženi (svojim predmetima).

 

Na poslovima drugostepenog sudovanja raspoređuju se sudije:

 

1.      VEĆE

- Sudija TATJANA BJELOGRLIĆ, predsednik Veća

- Sudija LjILjANA SUDAR, zamenik predsednika Veća

- Treći član I veća se dopunjava članovima II i III veća.

 

2.      VEĆE

- Sudija NATAŠA DAČIĆ, predsednik Veća

- Sudija JASMINA ALARGIĆ, zamenik predsednika Veća

- Sudija IVANA STEVANOV.

 

3.      VEĆE

- Sudija   DUŠKA SIMIĆ, predsednik Veća

- Sudija   VESNA BOJOVIĆ, zamenik predsednika Veća

- Sudija   MIRJANA SKANDARSKI. 

 

Zamena pojedinog člana veća vrši se između sudija članova oba veća.

U slučaju potrebe kao član GŽ veća može učestvovati i svaki drugi sudija ovog suda.

 

 

3. ODELjENjE SUDSKE PRAKSE     

 

Rukovodilac sudske prakse građanskog odeljenja je sudija Duška Simić 

Rukovodilac sudske prakse krivičnog odeljenja je sudija Biljana Delić

 

 

Za sudije odeljenja sudske prakse određuju se: 

1. Sudija DUŠKA SIMIĆ

2. Sudija BILjANA DELIĆ

3. Sudija TATJANA BJELOGRLIĆ

4. Sudija MILICA NOVAKOVIĆ

 

Sudije u sastavu odeljenja sudske prakse su ujedno i članovi redakcije BILTENA SUDSKE PRAKSE.

Glavni odgovorni urednik Biltena sudske prakse je sudija Duška Simić.

Zamenik glavnog i odgovornog urednika Biltena sudske prakse je sudija Biljana Delić.

 

 

 

4. POSTUPCI RADI ZAŠTITE PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU 

 

Postupak po prigovoru u postupcima radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku vodi predsednik suda, koji i odlučuje o prigovoru.

 

U slučaju sprečenosti ili odsutnosti predsednika suda, postupak po prigovoru  vodi sudija Nenad Simović, za predmete iz oblasti krivičnog prava, i sudija Tatjana Bjelogrlić, za predmete iz oblasti građanskog prava, koji i odlučuju o prigovorima.

 

Za postupanje po žalbama u postupcima radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, pored predsednika suda određuju se sudije:

 

- Za predmete iz oblasti Građanskog prava: sudija Ljiljana Sudar, sudija  Mirjana Skandarski, sudija Nataša Dačić, sudija Jasmina Alargić, sudija Duška Simić, sudija Tatjana Bjelogrlić, sudija Ivana Stevanov i sudija Vesna Bojović.

 

- Za predmete iz oblasti Krivičnog prava: sudija Biljana Delić, sudija Tatjana Đurašković i sudija Miroljub Novićević.