SUDSKA UPRAVA VIŠEG SUDA U NOVOM SADU

 

Sudsku upravu Višeg suda u Novom Sadu čine:

 

1. Predsednik suda – mr Darko Tadić
2. prvi zamenik predsednika suda – Nenad Simović
3. sekretar suda – Milijana Tašin
4. referent za kadrovske poslove – Mirjana Mišković
5. administrativno-tehnički sekretar – Zorica Marković

6. sudijski pomoćnik i zadužena za Službu za pomoć i podršku svedocima i oštećenima – Jelena Ostojin

 

Sudska uprava – detaljnije

 

Pismena koja se odnose na poslove sudske uprave raspoređuju se u grupe i podgrupe na način određen članom 262. Sudskog poslovnika.

 

Stranke i njihove punomoćnike prima predsednik suda i zamenici predsednika suda u danima koje odredi predsednik suda.