Ефикасном реакцијом правосудне страже је дана 13.09.2023. године у 14:18 часова испред зграде правосудних органа на адреси Сутјеска 3 нађена торба величине 30x20 цм. У торби су нађене ствари и коверта са новцем на име вештака Жељка Јарчевића, који је контактиран на основу визит карте пронађене у торби. Једна од запослених код именованог је након 5 минута преузела торбу, уз претходну идентификацију. Правосудна стража је о читавом догађају саставила извештај.