Законом о уређењу судова (,,Службени гласник РС“, бр. 116/08, 104/09,...88/18 и 10/23) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава (,,Службени гласник РС“, бр. 101/13), основан је Виши суд у Новом Саду, одређено је његово седиште као и подручје на којем врши надлежност.

Виши суд у Новом Саду је суд опште надлежности, основан за подручје Основног суда у Новом Саду и Основног суда у Бачкој Паланци.

При Вишем суду у Новом Саду формирано је Посебно одељење за сузбијање корупције 01.03.2018. године, које се налази на Булевару ослобођења бр. 69а у Новом Саду.

В. ф. председника Вишег суда у Новом Саду је Тијана Јаковљевић, судија Вишег суда у Новом Саду, која је на функцију в. ф. председника суда ступила 29.10.2023. године.

 

Од оснивања Вишег суда у Новом Саду до данас, функцију председника суда обављали су:

Зора Јамушаков, судија Вишег суда у Новом Саду, сада судија у пензији, у периоду од 01.01.2010-23.05.2013. године

Драган Скоко, судија Врховног суда Србије, сада судија у пензији, у периоду од 24.05.2013-13.12.2013. године.

Дарко Тадић, судија Апелационог суда у Новом Саду, у периоду 13.12.2013-24.05.2019. године.

Боривој Пап, в. ф. председника суда као судија Вишег суда у Новом Саду, сада судија Апелационог суда у Новом Саду, у периоду од 24.05.2019-25.10.2019. године.

Мирослав Алимпић, судија Апелационог суда у Новом Саду, у периоду од 28.10.2019-28.10.2023. године.

Тијана Јаковљевић, судија Вишег суда у Новом Саду, актуелна в. ф председника суда, од 29.10.2023. године.