Законом о уређењу судова („Службени гласник РС“ бр.116/2008 и 104/2009) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“ 116/2008) основан је Виши суд у Новом Саду који је са радом почео 01. јануара 2010. године.

Виши суд у Новом Саду је основан за подручје Основног суда у Новом Саду и Основног суда у Бачкој Паланци.  

Председник Вишег суда у Новом Саду је Мирослав Алимпић, судија Апелационог суда у Новом Саду, који је на функцију председника суда ступио 28.10.2019. године.

 

Од оснивања Вишег суда у Новом Саду до данас, функцију председника суда обављали су:

Зора Јамушаков, судија Вишег суда у Новом Саду, сада судија у пензији, у периоду од 01.01.2010-23.05.2013. године

Драган Скоко, судија Врховног суда Србије, сада судија у пензији, у периоду од 24.05.2013-13.12.2013. године.

Дарко Тадић, судија Апелационог суда у Новом Саду, у периоду 13.12.2013-24.05.2019. године.

Боривој Пап, судија Апелационог суда у Новом Саду, у периоду од 24.05.2019-25.10.2019. године.

Мирослав Алимпић, судија Апелационог суда у Новом Саду, актуелни председник, на функцију ступио 28.10.2019. године.