Контакт подаци Посебног одељења за сузбијање корупције

                                                                21117  Нови Сад, Булевар ослобођења 69а

 

 


 ПИСАРНИЦА ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ

Заменик управитеља писарнице

Биљана Вучковић
контакт телефон: 021/210-7012 и 021/210-7013
е-маил: uprava@ns.vi.sud.rs

Пријем поште

контакт телефон: 021/210-7011