Служба за информисање

 

Председник Вишег суда у Новом Саду је ради што свеобухватнијег обавештења јавности о раду суда и транспарентности рада суда, дана 31.01.2022. године донео Одлуку о образовању Службе за информисање ради обавештавања јавности о раду Вишег суда у Новом Саду. 

 

Службом за информисањe руководи судија Тијана Јаковљевић.

Контак телефон: 021/4876 462

Е-маил адреса: tijana.jakovljevic@ns.vi.sud.rs

 

Чланови Службе за информисање су: 

 

Јелена Остојин, запослена на радном месту за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима

Контакт телефон: 021/4876 467 или 063/588 793

Е-маил адреса: јеlena.ostojin@ns.vi.sud.rs или pr@ns.vi.sud.rs

 

Сања Ћетојевић, библиотекар

Контакт телефон: 021/4876 463

Е-маил адреса: sanja.cetojevic@ns.vi.sud.rs