Служба за информисање

 

Ради што свеобухватнијег обавештавања јавности о раду суда и транспарентности рада суда, представници медија могу контактирати Службу за информисање Вишег суда у Новом Саду.

Службом руководи судија Ивана Јосифовић. 

Чланови Службе за информисање су: 

 

Сања Ћетојевић, портпарол

Контакт телефон: 021/4876 413 или 063/588 772

Е-маил адреса: sanja.cetojevic@ns.vi.sud.rs или pr@ns.vi.sud.rs

 

Јелена Остојин, запослена на радном месту за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима

Контакт телефон: 021/4876 467 или 063/588 793

Е-маил адреса: јеlena.ostojin@ns.vi.sud.rs