Најава суђења

 

 

ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ:

 

Понедељак 15.08.2022.

СУДИЈА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ (КРИВИЧНО ДЕЛО)

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

Јасна Ковачевић

09:00

Злоупотреба службеног положаја из чл. 359 ст. 1 КЗ

Дуркулић Александар

Број 2

Главни претрес

 

Уторак 16.08.2022.

СУДИЈА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ (КРИВИЧНО ДЕЛО)

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

Јасна Ковачевић

10:00

Проневера у обављању привредне делатности из чл. 224 ст. 1 у вези са чл. 61 КЗ

Саватић Жељко

Број 2

Главни претрес

 

Среда 17.08.2022.

СУДИЈА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ (КРИВИЧНО ДЕЛО)

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

Јасна Ковачевић

09:00

Злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 227 ст. 1 у вези са чл. 33 КЗ

Јовановић Јовица

Број 2

Главни претрес

 

Четвртак 18.08.2022.

СУДИЈА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ (КРИВИЧНО ДЕЛО)

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

Сања Раковић

09:00

Проневера у обављању привредне делатности из чл. 224 ст. 3 у вези са ст.1 КЗ

Бугарин Снежана

Број 2

Главни претрес

Јасна Ковачевић

09:00

Злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234 ст. 3 КЗ

Трајковић Душан

Број 3

Главни претрес