Најава суђења

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ:

 

Петак, 12.04.2024.

СУДИЈА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ (КРИВИЧНО ДЕЛО)

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

Ивана Јосифовић

09:30

Силовање из чл. 178 ст. 4 КЗ и др.

Зекеријах Билалић

212/II

Главни претрес - јавност искључена

Наташа Војновић

09:30

Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 1 КЗ

Огњен Пурковић и др.

201/II

Главни претрес

Сања Перић

09:30

Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 1 КЗ

Дарио Малешевић

207/II

Главни претрес

Сања Берак

10:00

Разбојништво у саизвршилаштву из чл. 206 ст. 2 у вези са чл. 33 КЗ

Дејан Тасић и др.

228/II

Главни претрес

Сања Перић

11:00

Убиство у покушају из чл. 113 у вези са чл. 30 КЗ

Миле Димитров

207/II

Главни претрес

Сања Берак

12:30

Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 1 КЗ

Милош Ивановић

228/II

Главни претрес

 

Понедељак, 15.04.2024.

СУДИЈА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ (КРИВИЧНО ДЕЛО)

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

мр Сања Берак

09:30

Убиство у покушају из чл. 113 у вези са чл. 30 и 33 КЗ

Александар Ђукић и др.

228/II

Припремно рочиште – јавност искључена

Наташа Војновић

10:00

Тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из чл. 297 ст. 2 КЗ и др.

Александар Ђекић

201/II

Главни претрес

Сања Перић

10:00

Примање мита из чл. 367 ст. 1 КЗ и др.

Ирис Одри Стојшић и др.

Велика сала/III

Припремно рочиште – јавност искључена

мр Сања Берак

11:00

Убиство у покушају из чл. 113 у вези са чл. 30 и 33 КЗ и др.

Јован Чутурила и др.

228/II

Главни претрес

Сања Перић

12:00

Неовлашћена производња  и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 1 КЗ

Димитрије Бјелајац и др.

207/II

Главни претрес

 

Уторак, 16.04.2024.

СУДИЈА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ (КРИВИЧНО ДЕЛО)

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

Сања Перић

08:00

Недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из чл. 348 ст. 4 КЗ и др.

Дејан Живанов

207/II

Главни претрес

Наташа Војновић

09:30

Позивање на насилну промену уставног уређења у саизвршилаштву из чл. 309 ст. 1  и 3 у вези са чл. 33 КЗ и др.

Дејан Бобачек и др.

201/II

Главни претрес

Ивана Јосифовић

09:30

Неовлашћена производња  и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 1 КЗ и др.

Марко Боснић

212/II

Главни претрес

Сања Перић

10:00

Злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234 ст. 3 КЗ

Мирјана Милосављевић и др.

207/II

Главни претрес

мр Сања Берак

10:00

Неовлашћена производња  и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 1 КЗ

Оливера Чоровић

228/II

Главни претрес

мр Сања Берак

13:00

Разбојништво из чл. 206 ст. 2 КЗ

Раде Клипа

228/II

Главни претрес

Наташа Војновић

13:00

Неовлашћена производња  и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 1 КЗ

Момир Пејовић

201/II

Објава пресуде

 

Среда, 17.04.2024.

СУДИЈА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ (КРИВИЧНО ДЕЛО)

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

Ивана Јосифовић

09:30

Неовлашћена производња  и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 1 КЗ и др.

Александар Штрбац и др.

212/II

Главни претрес

Сања Перић

10:00

Неовлашћена производња  и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 1 КЗ

Груја Аџемовић

207/II

Главни претрес

мр Сања Берак

11:00

Убиство у покушају из чл. 113 у вези са чл. 30 КЗ и др.

Иван Контић и др.

Велика сала/III

Припремно рочиште – јавност искључена

Сања Перић

12:00

Злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234 ст. 2 КЗ

Сима Стојачић и др.

207/II

Главни претрес

Наташа Војновић

13:00

Неовлашћена производња  и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 1 КЗ и др.

Слободан Балог и др.

201/II

Главни претрес

 

Четвртак, 18.04.2024.

СУДИЈА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ (КРИВИЧНО ДЕЛО)

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

мр Сања Берак

09:30

Тешко убиство у саизвршилаштву из чл. 114 ст. 1 т. 1 у вези са чл. 33 КЗ

Миодраг Микац и др.

Велика сала/III

Главни претрес

Наташа Војновић

09:30

Силовање из чл. 178 ст. 1 КЗ

Јовица Лакић

201/II

Главни претрес – јавност искључена

Сања Перић

10:00

Злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234 ст. 3 КЗ

Дамир Поднар и др.

207/II

Главни претрес

Ивана Јосифовић

10:30

Насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу у саизвршилаштву из чл. 344а ст. 2 у вези са чл. 33 КЗ

Слободан Милутиновић и др.

212/II

Главни претрес

Наташа Војновић

12:30

Неовлашћена производња  и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 1 КЗ

Никола Младеновић

201/II

Главни претрес

мр Сања Берак

12:30

Злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234 ст. 3 КЗ

Александар Радун и др.

228/II

Главни претрес

Сања Перић

13:00

Неовлашћена производња  и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 1 КЗ

Горан Старчев

207/II

Главни претрес

 

Петак, 19.04.2024.

СУДИЈА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ (КРИВИЧНО ДЕЛО)

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

Сања Перић

09:00

Силовање из чл. 178 ст. 1 КЗ и др.

Александар Ђекић и др.

207/II

Главни претрес – јавност искључена

Наташа Војновић

09:30

Убиство у покушају из чл. 113 у вези са чл. 30 КЗ

Дамир Влаховић

201/II

Главни претрес

Ивана Јосифовић

09:30

Тешко убиство у покушају из чл. 114 ст. 1 т. 6 и 11 у вези са чл. 30 КЗ и др.

Димитрије Станковић

Велика сала/III

Главни претрес

мр Сања Берак

10:00

Злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234 ст. 3 у вези са чл. 61 КЗ

Зоран Станковић и др.

228/II

Главни претрес

Сања Перић

10:00

Злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234 ст. 3 КЗ

Мирјана Милосављевић и др.

207/II

Главни претрес

Сања Перић

12:00

Неовлашћена производња  и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 1 КЗ и др.

Данијел Крнач и др.

207/II

Главни претрес

мр Сања Берак

12:30

Неовлашћена производња  и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 1 КЗ

Иван Мартинко

228/II

Главни претрес

Наташа Војновић

13:00

Неовлашћена производња  и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 1 КЗ

Стеван Бабић и др.

201/II

Главни претрес

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ:

 

Петак, 12.04.2024.

СУДИЈА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ (КРИВИЧНО ДЕЛО)

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

Ана Стаменић

11:00

Кријумчарење из чл. 236 ст. 1 КЗ

Миле Антић

Број 3

Главни претрес

 

Понедељак, 15.04.2024.

СУДИЈА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ (КРИВИЧНО ДЕЛО)

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

Ана Стаменић

09:30

Злоупотреба у вези са јавном набавком из чл. 228 ст. 1 КЗ

Зоран Ранђеловић

Број 3

Главни претрес

Сања Раковић

10:00

Злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 227 ст. 3 у вези са чл. 33 и 61 КЗ

Петар Црногорац и др.

Број 2

Главни претрес

Ана Стаменић

11:30

Злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 227 ст. 2 КЗ

Душан Јовановић

Број 3

Главни претрес

Јасна Ковачевић

12:00

Проневера у обављању привредне делатности из чл. 224 ст. 1 КЗ

Санела Војнов

Број 1

Главни претрес

 

Уторак, 16.04.2024.

СУДИЈА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ (КРИВИЧНО ДЕЛО)

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

Раде Калајџија

09:00

Пореска утаја из чл. 225 ст. 3 у вези са чл. 61 КЗ и др.

Хозелито Петровић и др.

Број 1

Главни претрес

Јасна Ковачевић

09:00

Превара у обављању привредне делатности из чл. 223 ст. 3 КЗ и др.

Бранко Блануша и др.

Број 3

Главни претрес

Ђорђе Радовановић

10:00

Злоупотреба службеног положаја из чл. 359 ст. 3 КЗ и др.

Зоран Кнежевић и др.

Број 2

Главни претрес

Јасна Ковачевић

10:00

Злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234 ст. 3 КЗ

Лазар Џигурски

Број 3

Главни претрес

Раде Калајџија

11:00

Злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234 ст. 2 КЗ

Мирослав Маринковић

Број 1

Главни претрес

 

Среда, 17.04.2024.

СУДИЈА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ (КРИВИЧНО ДЕЛО)

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

Сања Раковић

09:00

Проневера из чл. 364 ст. 3 у вези са чл. 61 КЗ

Марко Тутековић

Број 2

Главни претрес

Раде Калајџија

09:00

Злоупотреба овлашћења у привреди из чл. 238 ст. 2 у вези са ст. 1 т. 4 у вези са чл. 61 КЗ

Синиша Кудра

Број 1

Главни претрес

Ана Стаменић

09:00

Злоупотреба службеног положаја из чл. 359 ст. 1 у вези са чл. 61 КЗ и др.

Далибор Носан и др.

Број 3

Главни претрес

Раде Калајџија

11:00

Пореска утаја из чл. 225 ст. 1 у вези са чл. 61 КЗ и др.

Данило Шекеровић

Број 1

Главни претрес

Ана Стаменић

12:00

Проневера у обављању привредне делатности из чл. 224 ст. 1 КЗ

Владимир Крњулац

Број 3

Главни претрес

 

Четвртак, 18.04.2024.

СУДИЈА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ (КРИВИЧНО ДЕЛО)

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

Јасна Ковачевић

09:00

Проневера из чл. 364 ст. 1 КЗ

Горан Дакић

Број 3

Главни претрес

Ђорђе Радовановић

09:30

Злоупотреба службеног положаја из чл. 359 ст. 1 КЗ и др.

Немања Поткозарац и др.

Број 2

Главни претрес

Ђорђе Радовановић

12:00

Злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234 ст. 3 КЗ

Ненад Дограјић

Број 2

Главни претрес

 

Петак, 19.04.2024.

СУДИЈА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ (КРИВИЧНО ДЕЛО)

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

Ана Стаменић

09:30

Проневера у обављању привредне делатности из чл. 224 ст. 1 КЗ

Саша Вујиновић

Број 3

Главни претрес

Ана Стаменић

12:00

Проневера у саизвршилаштву из чл. 364 ст. 2 у вези са чл. 33 и 61 КЗ и др.

Бранка Пашко и др.

Број 3

Главни претрес