Најава суђења

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ:

 

Понедељак, 25.09.2023.


СУДИЈА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ (КРИВИЧНО ДЕЛО)

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

Сања Берак

09:00

Трговина људима из чл. 388 ст. 6 КЗ и др.

Роберт Митровић и др.

273/II

Главни претрес - јавност искључена

Наташа Војновић

09:30

Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 1 КЗ

Стеван Бабић и др.

201/II

Главни претрес

Видоје Митрић

10:00

Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 1 КЗ

Никола Шипка и др.

228/II

Главни претрес

Видоје Митрић

12:30

Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 1 КЗ

Ђорђе Бајилов

228/II

Припремно рочиште - јавност искључена

Сања Перић

13:00

Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 1 КЗ

Стефан Спасић

207/II

Главни претрес

 

Уторак, 26.09.2023.

СУДИЈА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ (КРИВИЧНО ДЕЛО)

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

Ивана Јосифовић

09:30

Тешко убиство у покушају из чл. 114 ст. 1 т. 1 у вези са чл. 30 КЗ и др.

Његош Копривица и др.

Велика сала/III

Главни претрес

Наташа Војновић

09:30

Силовање у покушају из чл. 178 ст. 1 у вези са чл. 30 КЗ

Милош Радић

201/II

Главни претрес - јавност искључена

Видоје Митрић

10:00

Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 1 КЗ

Милош Ивановић

228/II

Главни претрес

Сања Перић

10:00

Злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234 ст. 3 КЗ

Жељко Жујић и др.

207/II

Главни претрес

Сања Берак

13:00

Злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234 ст. 3 КЗ и др.

Предраг Јовишић и др.

273/II

Главни претрес

Наташа Војновић

13:00

Злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234 ст. 3 КЗ

Петар Трбојевић

201/II

Главни претрес

 

Среда, 27.09.2023.

СУДИЈА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ (КРИВИЧНО ДЕЛО)

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

Наташа Војновић

09:30

Злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234 ст. 1 у вези са чл. 61 КЗ и др.

Војислав Жугић

201/II

Главни претрес

Ивана Јосифовић

09:30

Насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу из чл. 344а ст. 1 КЗ

Иван Убавин

212/II

Главни претрес

Видоје Митрић

10:00

Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 1 КЗ

Милан Миоковић

228/II

Главни претрес

Сања Берак

10:00

Напад на службено лице у вршењу службене дужности из чл. 323 ст. 4 КЗ

Бошко Глигорић

273/II

Припремно рочиште и главни претрес

Сања Берак

12:30

Злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234 ст. 3 у вези са чл. 61 КЗ

Рајко Ђурић и др.

273/II

Главни претрес

 

Четвртак, 28.09.2023.


СУДИЈА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ (КРИВИЧНО ДЕЛО)

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

Видоје Митрић

10:00

Злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234 ст. 3 КЗ

Марко Степановић и др.

228/II

Главни претрес

Ивана Јосифовић

10:30

Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 1 КЗ

Милан Пилиповић

212/II

Главни претрес

Сања Перић

11:00

Злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234 ст. 3 КЗ

Мирослав Вогањац

207/II

Главни претрес

Сања Берак

12:30

Недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из чл. 348 ст. 4 КЗ и др.

Зоран Ђуричић

273/II

Главни претрес

Наташа Војновић

12:30

Трговина људима из чл. 388 ст. 6 КЗ

Гавра Багић

201/II

Главни претрес

 

Петак, 29.09.2023.

СУДИЈА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ (КРИВИЧНО ДЕЛО)

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

Наташа Војновић

09:30

Злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234 ст. 3 КЗ и др.

Сава Бабић

201/II

Главни претрес

Ивана Јосифовић

09:30

Трговина људима из чл. 388 ст. 1 КЗ

Станимир Шошић и др.

Велика сала/III

Главни претрес - јавност искључена

Видоје Митрић

10:00

Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 1 КЗ

Марко Баришић и др.

228/II

Припремно рочиште - јавност искључена

Сања Перић

10:00

Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 1 КЗ

Синиша Веселиновић

207/II

Главни претрес

Сања Берак

10:00

Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 1 КЗ

Бранислав Деведан и др.

273/II

Главни претрес

Сања Берак

12:30

Трговина људима из чл. 388 ст. 6 КЗ и др.

Роберт Митровић и др.

273/II

Главни претрес - јавност искључена

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ:  

 

Понедељак, 25.09.2023.

СУДИЈА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ (КРИВИЧНО ДЕЛО)

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

Раде Калајџија

09:00

Проневера у обављању привредне делатности из чл. 224 ст. 1 у вези са чл. 61 КЗ

Бојана Антић

Број 2

Главни претрес

Ана Стаменић

09:30

Злоупотреба овлашћења у привреди из чл. 238 ст. 2 КЗ

Александар Љуботина

Број 1

Главни претрес

Гордана Латиновић

09:30

Злоупотреба службеног положаја из чл. 359 ст. 2 КЗ

Иван Девић

Број 3

Главни претрес

Раде Калајџија

11:30

Злоупотреба поверења у обављању привредне делатности из чл. 224а ст. 2 КЗ 

Миљана Ранчић

Број 2

Главни претрес

Гордана Латиновић

12:30

Злоупотреба службеног положаја из чл. 359 ст. 1 КЗ и др.

Роберт Мерли и др.

Број 3

Главни претрес

 

Уторак, 26.09.2023.

СУДИЈА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ (КРИВИЧНО ДЕЛО)

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

Јасна Ковачевић

09:00

Проневера у обављању привредне делатности из чл. 224 ст. 2 у вези са чл. 61 КЗ

Александар Рајић

Број 1

Главни претрес

Сања Раковић

09:00

Злоупотреба службеног положаја из чл. 359 ст. 2 КЗ

Сузана Илић

Број 3

Главни претрес

Раде Калајџија

09:00

Злоупотреба службеног положаја из чл. 359 ст. 1 КЗ

Ивана Крстић

Број 2

Главни претрес

Сања Раковић

10:30

Злоупотреба службеног положаја из чл. 359 ст. 1 КЗ

Борислав Вукадиновић

Број 3

Главни претрес

Раде Калајџија

11:00

Злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234 ст. 3 у вези са чл. 61 КЗ

Флорин Јанча

Број 2

Главни претрес

Јасна Ковачевић

11:00

Злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234 ст. 3 КЗ

Лазар Џигурски

Број 1

Припремно рочиште - јавност искључена

 

Среда, 27.09.2023.

СУДИЈА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ (КРИВИЧНО ДЕЛО)

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

Ана Стаменић

08:30

Злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234 ст. 3 у вези са чл. 33 КЗ

Бојан Стојадиновић и др.

Број 1

Главни претрес

Раде Калајџија

09:00

Злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 227 ст. 1 КЗ

Милорад Нишевић

Број 2

Главни претрес

Раде Калајџија

11:00

Злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234 ст. 3 у вези са чл. 61 КЗ

Радосав Ненадовић

Број 2

Главни претрес

Гордана Латиновић

11:00

Примање мита из чл. 367 ст. 2 у вези са чл. 61 КЗ

Душан Јеринкић и др.

Број 3

Главни претрес

 

Четвртак, 28.09.2023.

СУДИЈА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ (КРИВИЧНО ДЕЛО)

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

Сања Раковић

09:00

Злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234 ст. 3 КЗ

Дејан Петровић

Број 3

Главни претрес

Раде Калајџија

09:00

Превара у обављању привредне делатности из чл. 223 ст. 3 у вези са чл. 61 КЗ

Слободан Јовановић и др.

Број 2

Главни претрес

Сања Раковић

11:00

Злоупотреба службеног положаја из чл. 359 ст. 2 КЗ

Живорад Јокић

Број 3

Главни претрес

 

Петак, 29.09.2023.

СУДИЈА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ (КРИВИЧНО ДЕЛО)

ОКРИВЉЕНИ

СУДНИЦА

НАПОМЕНА

Гордана Латиновић

09:30

Злоупотреба службеног положаја из чл. 359 ст. 1 у вези са чл. 33 КЗ

Бранислав Бабић и др.

Број 3

Главни претрес

Гордана Латиновић

12:30

Проневера у обављању привредне делатности из чл. 224 ст. 2 у вези са чл. 61 КЗ

Весна Шаргић

Број 3

Главни претрес