У овом делу ћете пронаћи детаљне информације везане за уверења која издаје Виши суд у Новом Саду и услуге које пружа Виши суд у Новом Саду, као и обрасце молби ради издавања предметних уверења и пружања услуга.