Контакт подаци Вишег суда у Новом Саду

                                                                   21120 Нови Сад, ул. Сутјеска бр. 3

                                                                          Централа суда: 021/4876-100

 

Адреса за доставу поднесака путем електронске поште са квалификованим електронским потписом : elektronski.podnesak@ns.vi.sud.rs - обавештење о начину предаје можете прочитати овде.

Адреса за доставу захтева за приступ информацијама од јавног значаја: uprava@ns.vi.sud.rs  и pr@ns.vi.sud.rs 

 

 УПРАВА СУДА

Управа суда

контакт телефон: 021/4876-481
факс: 021/521-546
е-маил: uprava@ns.vi.sud.rs

Управитељ суда

Дајана Антонић
контакт телефон: 021/4876-482
е-маил: dajana.antonic@ns.vi.sud.rs

Секретар суда

Светлана Гојевић Пурић
контакт телефон: 021/4876-483
е-маил: svetlana.gojevicpuric@ns.vi.sud.rs ;

Портпарол суда

Сања Ћетојевић
контакт телефон: 021/4876-413 и 063/588-772
е-маил: sanja.cetojevic@ns.vi.sud.rs ;pr@ns.vi.sud.rs

 


 ПИСАРНИЦА

Управитељ писарнице

Душанка Кнежевић
контакт телефон: 021/4876-455

Кривична писарница

контакт телефон: 021/4876-450

Грађанска писарница

контакт телефон: 021/4876-449 и 021/4876-458

Пријем и експедиција поште

контакт телефон: 021/4876-470

 


 РАЧУНОВОДСТВО

Шеф рачуноводства

Зора Тодоровић
контакт телефон: 021/4876-413

 


 СЛУЖБА ЗА ПОМОЋ И ПОДРШКУ СВЕДОЦИМА И ОШТЕЋЕНИМА

Радно место за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима

Јелена Остојин
контакт телефон: 021/4876-467 и 063/588-793