Контакт подаци Вишег суда у Новом Саду

                                                                   21101 Нови Сад, ул. Сутјеска бр. 3

                                                                          Централа суда: 021/4876-100

 

 УПРАВА СУДА

Управитељ суда

Дајана Антонић
контакт телефон: 021/4876-482
е-маил: dajana.antonic@ns.vi.sud.rs

Секретар суда

Светлана Гојевић Пурић
контакт телефон: 021/4876-483
е-маил: svetlana.gojevicpuric@ns.vi.sud.rs

Портпарол суда

Јелена Остојин
контакт телефон: 021/4876-467 и 063/588-793
е-маил: jelena.ostojin@ns.vi.sud.rs

Административно технички секретар

Јована Туцаков
контакт телефон: 021/4876-481
е-маил: jovana.tucakov@ns.vi.sud.rs

 


 ПИСАРНИЦА

Управитељ писарнице

Душанка Кнежевић
контакт телефон: 021/4876-455
е-маил: dusanka.knezevic@ns.vi.sud.rs

Кривична писарница

контакт телефон: 021/4876-450

Грађанска писарница

контакт телефон: 021/4876-449 и 021/4876-458

Пријем и експедиција поште

контакт телефон: 021/4876-470

 


 РАЧУНОВОДСТВО

Шеф рачуноводства

Зора Тодоровић
контакт телефон: 021/4876-413
е-маил: zora.todorovic@ns.vi.sud.rs

Радно место за јавне набавке

Светлана Милић Јовановић
контакт телефон: 021/4876-414
е-маил: svetlana.milicjovanovic@ns.vi.sud.rs

 


 СЛУЖБА ЗА ПОМОЋ И ПОДРШКУ СВЕДОЦИМА И ОШТЕЋЕНИМА

Радно место за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима

Јелена Остојин
контакт телефон: 021/4876-467
е-маил: jelena.ostojin@ns.vi.sud.rs

 


 СЛУЖБА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ

Руководилац службе за информисање

Тијана Јаковљевић
контакт телефон: 021/4876-462
е-маил: tijana.jakovljevic@ns.vi.sud.rs