Правилници

Одлука о образовању припремног одељења Величина: 0.22 MB
Правилник о службеној и заштитној одећи запослених у Вишем суду у Новом Саду Величина: 0.8 MB
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Новом Саду Величина: 7.18 MB
Правилник о поклонима Величина: 0.24 MB
Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама Вишег суда у Новом Саду Величина: 0.14 MB
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања Величина: 0.1 MB
Правилник у поступку јавних набавки Величина: 0.54 MB