Правилници

План Вишег суда у Новом Саду са посебним мерама за остваривање родне равноправности за 2024.годину Величина: 0.91 MB
Одлука о образовању припремног одељења Величина: 0.22 MB
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању службе за информисање Величина: 0.37 MB
Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности Величина: 0.13 MB
Правилник о изменама и допунама правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Вишег суда у Новом Саду од 05.07.2022. године Величина: 0.85 MB
Правилник о изменама и допунама правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Вишег суда у Новом Саду од 31.10.2022. године Величина: 0.8 MB
Правилник о службеној и заштитној одећи запослених у Вишем суду у Новом Саду Величина: 0.8 MB
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Новом Саду од 01.06.2021. године Величина: 7.18 MB
Правилник о поклонима Величина: 0.37 MB
Обавештење о примљеном поклону Величина: 0.09 MB
Образац за евиденцију поклона Величина: 0.07 MB
Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама Вишег суда у Новом Саду Величина: 0.14 MB
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања Величина: 0.1 MB
Правилник у поступку јавних набавки Величина: 0.54 MB
Правилник о употреби финансијских средстава намењених трошковима репрезентације Величина: 0.31 MB
Правилник о видео надзору Величина: 0.33 MB
Одлука о одређивању лица задуженог за родну равноправност Величина: 0.14 MB
План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности у Вишем суду у Новом Саду за 2024. годину Величина: 0.35 MB