Пресуда овог суда бр. К 128/21 од 02.03.2023. године која се односи на догађаје у Ул. Лазе Телечког из фебруара 2021. године, којом су окривљени Дарабашић, Марковић и Божић оглашени кривим због кривичног дела тешко убиство при безобзирном насилничком понашању у покушају, а осталих петорица окривљених Момић, Миљеновић, Симић, Нединић и Медић, због кривичних дела насилничко понашање и тешке телесне повреде, укинута је решењем Апелационог суда у Новом Саду бр. Кж 1 491/23 од 19.10.2023. године, због битне повреде одредаба кривичног поступка и предмет је враћен првостепеном суду на поновно суђење, с тим да је према окривљенима Дарабашићу, Марковићу и Божићу продужен притвор.