Виши суд у Новом Саду је дана 03.11.2023. године донео и јавно објавио пресуду којом су окривљени Његош Копривица и Слађан Ђорђевић оглашени кривим да су у саизвршилаштву извршили кривично дело тешко убиство на подмукао начин у покушају у стицају са кривичним делом недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и изазивање опште опасности, а окривљени Ђорђевић и кривично дело фалсификовање исправе.

Приликом оцене доказа, велико судско веће којим је председавала судија Ивана Јосифовић, прихватило је одбране окривљених само у оним деловима који су потврђени другим доказима, налазећи да су у претежном делу исконструисане и усмерене ка избегавању кривичне одговорности, осим у делу који се односи на кривично дело фалсификовање исправе, чије је извршење окривљени Ђорђевић признао.

Суд сматра да је током поступка ван разумне сумње на основу свих изведених доказа, укључујући и снимке са видеонадзорних камера, налазе и мишљења вештака и др. доказано да су окривљени по претходном договору, са директним умишљајем извршили кривична дела која им се стављају на терет, те да су на подмукао начин покушали да лише живота оштећеног Слободана Милутиновића, тако што су подметнули експлозивну направу под возило Porsche Cayenne, којим је управљао оштећени. Смртни исход избегнут је стицајем срећних околности, због недовољно прецизног постављања експлозивне направе.

Приликом одлучивања о кривичној санкцији, суд је ценио вишеструку ранију осуђиваност обојице окривљених, чињеницу да су кривична дела извршена у урбаном делу града, у близини основне школе, вртића, пијаце, да је критични догађај изазвао опасност за живот и тело великог броја људи (укупно 11 оштећених), којом приликом је причињена и велика материјална штета.

Имајући наведено у виду, суд је окривљенима, као вишеструким повратницима, сходно члану 55а Кривичног законика, претходно утврдио за кривично дело тешко убиство у покушају казну затвора у трајању од по 16 година, за кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја казну затвора у трајању од по 8 година, за кривично дело изазивање опште опасности казну затвора у трајању од по 4 године и новчану казну од по 100.000 динара, а окривљеном Ђорђевићу за кривично дело фалсификовање исправе казну затвора у трајању од 2 године и 8 месеци, па је обојицу окривљених осудио на јединствену казну затвора у трајању од по 20 година, што је општи максимум затворске казне, и на новчану казну од по 100.000 динара.

У изречену казну затвора окривљеном Његошу Копривици је урачунато време које је провео у притвору, а који притвор је окривљеном продужен до упућивања у завод за извршење кривичних санкција, а окривљеном Слађану Ђорђевићу дан 27.02.2020. године, када је лишен слободе након чега је упућен на издржавање раније правноснажне казне затвора.

Истом пресудом од окривљених су одузети мобилни телефон и фалсификована документа, а одбијен је предлог Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду да се одузме возило BMW серија 1.

Окривљени су обавезани да на име накнаде материјалне штете солидарно исплате оштећеном ДДОР Нови Сад АДО Нови Сад из Новог Сада на име регресног потраживања за осигураника "S-leasing" ДОО Нови Београд, по основу тоталне штете на возилу износ од 9.620.736,00 динара и оштећеном С. В, на име накнаде штете на возилу износ од 98.400,00 динара, док остали оштећени нису поставили имовинскоправни захтев.

Суд је обавезао окривљеног Копривицу да сноси део трошкова кривичног поступка, док је окривљеног Ђорђевића ослободио обавезе плаћања трошкова кривичног поступка, јер би на тај начин била доведена у питање његова егзистенција.

Против наведене пресуде странке и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Новом Саду, а окривљени Његош Копривица и његови браниоци су затражили, а суд је одобрио продужење рока за жалбу због сложености предмета.