Виши суд у Новом Саду је дана 14.11.2023. године донео и јавно објавио пресуду којом је окривљени Милан Кавеџић оглашен кривим да је извршио кривично дело силовање у покушају, дана 10. јула 2022. године у Новом Саду, на Рибарском острву, у долини Шодроша, како му је оптужницом Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду стављено на терет.

 

Судско веће којим је председавала судија Наташа Војновић, окривљеног је осудило на казну затвора у трајању од 6 година и 6 месеци, у коју се урачунава време проведено у притвору, а који притвор је окривљеном продужен до упућивања у завод за извршење кривичних санкција.

 

Окривљени је до сада два пута осуђиван због кривичног дела силовање и то оба пута правноснажно 2010. године.

 

Оштећена је са имовинскоправним захтевом упућена на парнични поступак.

 

Против наведене пресуде странке и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Новом Саду.