У згради правосудних органа у Новом Саду је дана 15.12.2023. године одржан заједнички састанак председника грађанских одељења виших судова са подручја Апелационог суда у Новом Саду.

Састанку који је организовао Виши суд у Новом Саду присуствовали су председник грађанског одељења Апелационог суда у Новом Саду, председници грађанских одељења Виших судова у Суботици, Сомбору, Сремској Митровици, Зрењанину, Шапцу, као и руководиоци судске праксе грађанских одељења.

Тема састанка било је усаглашавање око спорних правних питања из области процесног (ЗПП) и материјалног права, која су се јављала у пракси судова са подручја Апелационог суда у Новом Саду, а све у циљу уједначавања судске праксе.

На данашњем састанку размотрена су сва правна питања која су достављена пре седнице као спорна и на сва је одговорено првостепеним судовима, а отворена су питања и предлози за следећу седницу.

Учесници су се сложили да би овакви заједнички састанци требало да постану пракса у будућности, јер су корисни ради уједначавања праксе и заузимања ставова, а све у циљу брже и ефикасније судске заштите права грађана.

Домаћин следећег састанка председника грађанских одељења виших судова биће Виши суд у Суботици.