Пресудом Вишег суда у Новом Саду од 24.03.2023. године окривљени Миодраг Микац, Зорица Дикић, Миша Тодоровић и Жељко Милашин оглашени су кривим да су као саизвршиоци извршили кривично делo тешко убиство на свиреп начин, због чега су осуђени на казне затвора у трајању од 15, 10, 12 и 15 година, у које им се урачунава време проведено у притвору.

Против првостепене пресуде жалбе су благовремено изјавили Више јавно тужилаштво у Новом Саду, браниоци окривљених и окривљени Миша Тодоровић лично.

Апелациони суд у Новом Саду је након одржане седнице већа дана 18.12.2023. године донео решење бр. Кж1 791/23 којим су усвојене жалбе бранилаца окривљених и окривљеног Мише Тодоровића лично, па је укинуо цитирану пресуду Вишег суда у Новом Саду и предмет вратио на поновно суђење.

Другостепени суд је у образложењу навео да је пресуда донета уз битне повреде одредаба кривичног поступка и на основу погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања.

Окривљенима је продужен притвор, који по том решењу може трајати најдуже до 16.02.2024. године.