Пред Вишим судом у Новом Саду је дана 08.02.2024. године одржано припремно рочиште у кривичном поступку против окривљеног Срђана Егића, који се оптужницом

терети за кривично дело силовање. 

Припремно рочиште одржано је пред председником већа, без присуства јавности, у складу са Закоником о кривичном поступку. 

Главни претрес заказан је за 23. април, када ће бити одлучено да ли ће главни претрес бити јаван.