Виши суд у Новом Саду је дана 17.05.2024. године донео и јавно објавио пресуду којом је окривљени Бојан Јовичић оглашен кривим да је извршио кривично дело тешко убиство из користољубља и осудио га на казну доживотног затвора.

 

Након доказног поступка, велико судско веће којим је председавала судија Сања Перић, објавило је да је неспорно утврђено да је окривљени дана 24.01.2023. године око 18,00 часова, у Новом Саду, са умишљајем лишио живота из користољуба оштећеног Ј.Ј.

Веће сматра да је одбрана окривљеног била уподобљена изведеним доказима, с обзиром да је окривљени признао да је оштећеног лишио живота, али је тврдио да се није са том намером састао са оштећеним, као и да није био свестан да убада ножем оштећеног, који се према тврдњама окривљеног није бранио. На основу налаза и мишљења вештака утврђено је да је критичном приликом окривљени нанео ножем 11 убодних и 26 резних рана оштећеном,  па је оштећени и преминуо на лицу места услед искрварења, укључујући и велики број рана и повреда у пределу руку оштећеног, тзв. одбрамбених рана.

Веће је такође ценило и чињеницу да је окривљени искористио поверење оштећеног са којим је претходно договорио време и место састајања, бројност и свирепост нанетих повреда као и чињеницу да је окривљени одвукао тело оштећеног и оставио на простору између предњег дела возила и, од цигле зиданој, огради, како се тело не би видело са пута, затим је, како би за себе остварио противправну материјалну корист, одузео део новца који је Ј.Ј. имао код себе и то у износу од најмање 45.085 евра.

Имајући наведено у виду, извршено кривично дело правно је квалификовано као тешко убиство из користољубља, с обзиром на тежину извршеног кривичног дела, побуде и начин извршења и окривљени је осуђен на казну доживотног затвора.

У изречену казну урачунато је време који је окривљени провео у притвору и који је продужен до упућивања окривљеног у завод за извршење кривичних санкција.

Истом пресудом окривљени је обавезан да сноси трошкове кривичног постука, а оштећеној је досуђен имовинскоправни захтев на име материјалне штете, док је у односу на нематеријалну штету упућена на парнични поступак.

 

Против наведене пресуде странке и бранилац могу изјавити жалбу Апелационом суду у Новом Саду.