Законом о локалним изборима (,,Службени гласник РС“ бр. 14/2022 и 35/2024) предвиђена је надлежност вишег суда за одлучивање о жалбама у изборним споровима. 

За потребе достављања поднесака у облику електронског документа у изборним споровима, Виши суд у Новом Саду је формирао посебну адресу електронске поште и то: 

lokalni.izbori@ns.vi.sud.rs