Председник Вишег суда у Новом Саду, судија Мирослав Алимпић, в. ф. Вишег јавног тужиоца у Новом Саду, Бранислав Лепотић и архитекта одговоран за пројектни надзор, Миодраг Трпковић су дана 20.06.2022. године обишли радове на изградњи новосадске Палате правде, започете у новембру 2021. године.

Према речима архитекте и аутора пројекта, у овом тренутку завршава се, у грађевинском смислу, најкомпликованији део посла. Ради се о сложеном грађевинском подухвату који подразумева дубоки ископ и сложено обезбеђивање околних објеката и улица, а све то у условима високе подземне воде. Завршетак подземних етажа планиран је до краја јула.

Изградња новог објекта правосудних органа у Новом Саду део је великог пројекта Европске уније. Узимајући у обзир стање постојеће инфраструктуре, као и број предмета, констатовано је да је Новом Саду неопходно проширење и значајна модернизација правосудног објекта.  Како постојећи објекат, из техничких разлога, није могао бити надограђен, град Нови Сад понудио је парцелу за нови објекат, у истом блоку.

Новосадска Палата правде, у којој ће бити смештена кривична одељења Основног и Вишег суда у Новом Саду, као и Основно и Више јавно тужилаштво,  пројектована је тако да задовољи највише стандарде за овај тип објекта. У пројекат су имплементирана сва позитивна искуства и стандарди који се примењују у развијеним земљама Европске уније. Будућа зграда правосудних ограна допринеће ефикаснијем раду судова и тужилаштава, значајно побољшати услове рада запослених и доступност услуга грађанима.