Виши суд у Новом Саду је дана 08.07.2022. године у поновљеном кривичном поступку против окривљеног Такач Шандора донео и јавно објавио пресуду којом је оглашен кривим да је извршио продужено кривично дело обљуба са дететом у покушају у периоду од две године.

У поновљеном кривичном поступку пред судским већем којим је председавала судија Ивана Јосифовић саслушана је малолетна оштећена, те је суд утврдио нове чињенице које нису биле познате раније, а које је суд сада ценио као отежавајуће околности. Током кривичног поступка заменик Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду остао је код правне квалификације из оптужнице од 01.09.2020. године којом се окривљени терети за кривично дело обљуба са дететом у покушају. Имајући наведено у виду, као и отежавајуће околности на страни окривљеног суд је Такач Шандору изрекао казну затвора у трајању од 10 (десет) година, у коју се урачунава време проведено у притвору.

Малолетној оштећеној је досуђена накнада нематеријалне штете за нанете душевне болове због повреде људског достојанства у износу од 500.000,00 динара, управо имајући у виду ново утврђене чињенице на основу којих је суд ценио да њени душевни болови завређују већи износ накнаде.

Окривљеном је продужен притвор и може трајати до упућивања у завод за извршење кривичних санкција, а најдуже док не истекне време трајања кривичне санкције изречене у првостепеној пресуди.

Против наведене пресуде странке и бранилац могу изјавити жалбу Апелационом суду у Новом Саду.