Виши суд у Новом Саду је дана 15.07.2022. године донео пресуду којом се прихвата споразум о признању кривичног дела, закључен између заменика Вишег јавног тужиоца у Новом Саду, окривљеног Арифи Арбена и његовог браниоца, те га огласио кривим због извршења кривичног дела убиство у прекорачењу граница нужне одбране.

Оптужницом Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду окривљеном је стављeно на терет да је дана 06.06.2020. у Новом Саду, у Кисачкој улици број 68, након краћег вербалног сукоба са оштећеним С. С. и након што му је оштећени ножем задао убодну рану у виду тешке телесне повреде, прекорачењем граница нужне одбране, неопходно потребне да од свог добра одбије истовремени противправни напад и услед јаке раздражености, лишио живота оштећеног.

Окривљеном је изречена казна затвора у трајању од 5 (пет) година и 6 (шест) месеци, у коју се урачунава време проведено у притвору.

Законски заступник иза покојног оштећеног се ради остваривања имовинскоправног захтева упућује на парницу.

Окривљеном је продужен притвор и може трајати до упућивања у завод за извршење кривичних санкција, а најдуже док не истекне време трајања кривичне санкције изречене у првостепеној пресуди.

Будући да су се окривљени Арифи Арбен, његов бранилац и заменик Вишег јавног тужиоца у Новом Саду након објављивања пресуде одрекли права на жалбу, пресуда је правноснажна 15.07.2022. године.