Судија за претходни поступак Вишег суда у Новом Саду је дана 27.07.2022. године, након саслушања осумњиченог, донела решење којим се против осумњиченог М. М. одређује притвор до 30 (тридесет) дана.

Наредбом о спровођењу истраге Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, осумњиченом се ставља на терет да је извршио кривичнa делa тешко убиство и насиље у породици.

Суд сматра да постоје особите околности које указују да ће осумњичени ометати поступак утицањем на сведоке и да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело. Поред тога, за кривично дело које му се ставља на терет прописана је казна преко десет година, а начин извршења и тежина последица кривичног дела довели су до узнемирења јавности, које може угрозити несметано и правично вођењe кривичног поступка.

Притвор осумњиченом према овом решењу може трајати до 24.08.2022. године, а против наведеног решења осумњичени и његов бранилац имају право жалбе ванпретресном већу Вишег суда у Новом Саду.