Виши суд у Новом Саду је дана 19.09.2022. године у кривичном поступку против окривљеног Жарка Р. донео и јавно објавио пресуду којом је оглашен кривим да је извршио кривично дело тешко убиство.

Оптужницом Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду стављено му је на терет да је дана 09.02.2022. године у Новом Саду, у Косовској улици испред броја 7а, на свиреп начин и при извршењу кривичног дела разбојништво, лишио живота покојног оштећеног К. К. чиме је извршио кривично дело тешко убиство.

Током доказног поступка, судско веће је на основу исказа окривљеног датог у ПУ Нови Сад и у истражном поступку утврдило да је примарна намера окривљеног била да употребом силе над оштећеним прибави противправну имовинску корист, што је поткрепљено и снимцима критичног догађаја са сигурносних камера.

Када је реч о кривичној санкцији, законом је прописано да ће се учиниоцу тешког убиства изрећи казна затвора од најмање 10 година или доживотни затвор. С обзиром на чињеницу да окривљени у време извршења кривичног дела није имао навршену 21 годину живота, максимална казна за предметно кривично дело која се може изрећи млађем пунолетном лицу је казна затвора у трајању од 20 година.

Од олакшавајућих околности, суд је ценио године окривљеног и његову ранију неосуђиваност. Са друге стране, од отежавајућих околности суд је ценио бројност утврђених повреда, односно упорност и намеру окривљеног да покојног оштећеног тешко повреди, као и чињеницу да је кривично дело извршено на јавном месту. Такође, судско веће је репродуковањем снимака утврдило да је окривљени уринирао по телу оштећеног, ценећи је као отежавајућу околност и чин изузетног понижења жртве.

Имајући наведено у виду, суд је окривљеном изрекао казну затвора у трајању од 18 (осамнаест) година, у коју се урачунава време проведено у притвору.

Суд је усвојио имовинскоправни захтев оштећене на име нематеријалне штете због душевних болова услед смрти блиског лица.

Окривљеном је продужен притвор и може трајати до упућивања у завод за извршење кривичних санкција, а најдуже док не истекне време трајања кривичне санкције изречене у првостепеној пресуди.

Против наведене пресуде странке и бранилац могу изјавити жалбу Апелационом суду у Новом Саду.