Виши суд у Новом Саду је дана 27.09.2022. године у кривичном поступку против окривљене Ружице Веселиновић донео и јавно објавио пресуду којом је оглашена кривом да је извршила кривично дело тешка телесна повреда у прекорачењу нужне одбране.

Оптужницом Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду стављено јој је на терет да је дана 24.04.2021. године у Ковиљу, у Улици 7. јула бр. 20 под дејством алкохола и након краће вербалне препирке покушала да лиши живота оштећеног З. М. Током доказног поступка, суд је утврдио да је окривљена задала оштећеном две убодне ране ножем у пределу виталних органа, наневши му тешке телесне повреде опасне по живот. Судско веће је ценило одбрану окривљене, исказ оштећеног о критичном догађају, налазе судских вештака и сматра да није доказано да је окривљена имала намеру да убије оштећеног. Окривљена јесте била свесна да наведеним радњама може тешко повредити оштећеног, али веће сматра је то учињено у прекорачењу одбране неопходно потребне да се од свог добра одбије истовремен противправан напад. Стога је оглашена кривом за кривично дело тешка телесна повреда у прекорачењу нужне одбране из чл. 121 ст. 2 у вези са чл. 19 ст. 3 Кривичног законика.

Имајући у виду да окривљена није раније осуђивана, суд јој је изрекао казну затвора у трајању од 1 (једне) године и 6 (шест) месеци, у коју се урачунава време проведено у притвору.

Окривљеној је укинут притвор, јер више не постоје разлози за ову меру.

Против наведене пресуде странке и бранилац могу изјавити жалбу Апелационом суду у Новом Саду.