Виши суд у Новом Саду је дана 30.09.2022. године у кривичном поступку против окривљеног Петра Корићанца донео и јавно објавио пресуду којом је оглашен кривим да је извршио кривично дело тешко дело против безбедности јавног саобраћаја у вези са кривичним делом угрожавање јавног саобраћаја.

Оптужницом Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду стављено му је на терет да је због непридржавања саобраћајних прописа угрозио јавни саобраћај и изазвао саобраћајну несрећу дана 07.11.2021. године на Зрењанинском путу код Каћа, у којој је погинула Т. Б. Током доказног поступка, суд је утврдио сваки навод из оптужног акта и ниједна чињеница није остала спорна на основу одбране окривљеног, исказа сведока, налаза судских вештака и других доказа. Окривљени је критичном приликом возио брзином од 115 километара на час и претицао на месту где је то забрањено, у тренутку када му је возило из супротног смера долазило у сусрет. Након удара у возило испред себе, којим је управљао оштећени С. П. окривљени је наставио да се креће левом саобраћајном траком и ударио у возило покојне оштећене Т. Б. Окривљени је био свестан да наведеним радњама може довести у опасност друга лица, као и да је забрањена вожња под дејством психоактивних супстанци, у возилу којем је истекла регистрација и чија снага мотора прелази 80 kW, без надзора члана породице који има најмање 5 година возачку дозволу за Б категорију. Суд је током поступка ценио и повреде самог окривљеног задобијене приликом саобраћајне несреће, као и његово одсуство емпатије током трајања поступка.

Имајући наведено у виду, суд је окривљеном изрекао казну затвора у трајању од 9 (девет) година, у коју се урачунава време проведено у притвору.

Окривљеном је изречена мера безбедности забране управљања моторним возилом Б категорије у трајању од 5 (пет) година, рачунајући од дана правноснажности одлуке, с тим да се време проведено у затвору не урачунава у време трајања ове мере.

Оштећена је са имовинскоправним захтевом упућена на парнични поступак.

Окривљеном је продужен притвор и може трајати до упућивања у завод за извршење кривичних санкција, а најдуже док не истекне време трајања кривичне санкције изречене у првостепеној пресуди.

Против наведене пресуде странке и бранилац могу изјавити жалбу Апелационом суду у Новом Саду.