Виши суд у Новом Саду је дана 20.10.2022. године у кривичном поступку против окривљеног Милоја Јанковића донео и јавно објавио пресуду којом је оглашен кривим због извршења кривичног дела силовање. Суд је окривљеном изрекао казну доживотног затвора.

Малолетном оштећеном је досуђена накнада нематеријалне штете за претрпљен страх и нанете душевне болове у износу од 500.000,00 динара.

Окривљеном је продужен притвор и може трајати до упућивања у завод за извршење кривичних санкција, а најдуже док не истекне време трајања кривичне санкције изречене у првостепеној пресуди.

Против наведене пресуде странке и бранилац могу изјавити жалбу Апелационом суду у Новом Саду.