У Скупштини Аутономне покрајине Војводине је 21.10.2022. године одржана регионална научно-стручна конференција Животна средина и кривичноправни инструменти (норма и пракса). Регионалну конференцију организовали су Скупштина АП Војводине, Удружење за кривичноправну теорију и праксу, Виши суд у Новом Саду и Адвокатска комора Војводине.

Председник Вишег суда у Новом Саду, судија Мирослав Алимпић је на отварању конференције истакао да су кривичноправни инструменти заштите животне средине веома актуелно питање, посебно након отварања "Кластера 4", односно Поглавља 21, у преговарачком процесу Србије ка придруживању ЕУ. Такође, подсетио је да је одређени помак у Републици Србији остварен формирањем Јединице за сузбијање еколошког криминала и заштите животне средине у оквиру МУП РС, али да је осим тога неопходно формирати обучене тимове у тужилаштвима и судовима за поступање у оваквим поступцима. Још једном је нагласио да је напредак по овом питању могућ искључиво кроз заједнички рад инспекције, полиције, тужилаштава и судова.

На отварању конференције учесницима су се обратили и председник Скупштине АПВ Иштван Пастор, председник Удружења за кривичноправну теорију и праксу и редовни професор Правног факултета у Крагујевцу проф. др Станко Бејатовић, покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Жолт Сакалаш, главни и одговорни уредник Гласника Адвокатске коморе Војводине Александар Тодоровић, директор Правосудне академије у Београду Ненад Вујић, деканица Правног факултета Универзитета у Новом Саду проф. др Татјана Бугарски, директорка Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду др Ивана Стевановић и начелник Јединице за сузбијање еколошког криминала и заштите животне средине Министарства унутрашњих послова (МУП) Републике Србије Живица Мунћан.

Кроз 18 ауторских и коауторских реферата, излагачи из 7 земаља разменили су знања и искуства и дискутовали о кривичном законодавству и међународним правним стандардима у вези са кривичним делима против животне средине, превенцији природних катастрофа и заштити природних ресурса. Учесници су се сложили да је реч о универзалном и увек актуелном питању, јер имамо обавезу према будућим генерацијама. Поред нормативног кривичноправног оквира и процесуирања одговорних физичких и правних лица, неопходно је константно радити на превентиви и подизању како индивидуалне, тако и институционалне свести о значају заштите животне средине.

Радови излагача са регионалне научно-стручне конференције Животна средина и кривичноправни инструменти (норма и пракса) биће публиковани у Гласнику Адвокатске коморе Војводине.