Окривљени М. Д. био је приведен дана 25.10.2022. године од стране припадника Полицијске станице Жабаљ на главни претрес у Основном суду у Новом Саду у кривичном поступку који се води због кривичног дела неовлашћено држање опојних дрога из чл. 246а ст. 1 Кривичног законика.

У току главног претреса, окривљени је почео да вређа поступајућег судију и одмах је упозорен од стране правосудних стражара, који су били присутни у судници. Потом је напао правосудне стражаре, али је благовременом реакцијом савладан употребом физичке снаге, без употребе средстава принуде. Окривљени је задржан до доласка припадника полиције, који су га спровели у полицијску станицу, ради даље обраде.

Основни јавни тужилац у Новом Саду узео је изјаве од свих сведока критичног догађаја, те ће се даљом истрагом утврдити да ли постоје елементи кривичног дела или прекршаја.