У периоду од 01. до 02. децембра 2022. године у хотелу Зира, у Београду, одржан је други по реду радни састанак антикоруптивних одељења у организацији Пројекта ЕУ „Подршка јачању владавине права у Републици Србији“.

Састанку су присуствовали страни представници и експерти, као и заменица председника Врховног касационог суда, госпођа Биљана Синановић, председници Кривичних одељења Апелационих судова, председник Вишег суда у Београду, председник Вишег суда у Нишу, заменица председника Вишег суда у Краљеву, као и представници Виших јавних тужилаштава Посебних одељења за сузбијање корупције. Делегацију Вишег суда у Новом Саду чинили су председник суда, судија Мирослав Алимпић, судије Посебног одељења за сузбијање корупције у Новом Саду, Ана Стаменић и Јасна Ковачевић, као и троје судијских помоћника из новосадског антикоруптивног одељења.

Председник Вишег суда у Новом Саду, судија Мирослав Алимпић истакао је да се показало да је овакав формат радног састанка најбољи, јер су поред представника судова и тужилаштава присутне и заменица председника Врховног касационог суда, госпођа Синановић и председници Кривичних одељења Апелационих судова. Присуство великог броја учесника, поред тога што ће допринети садржајним и конструктивним дискусијама, омогући ће бољу комуникацију и решавање спорних питања у пракси, а све у циљу унапређења рада антикоруптивних одељења, навео је у свом излагању. Поред тога, председник суда је нагласио да ће тек извештај 5-огодишњег рада антикоруптивних одељења представљати свеобухватну анализу рада од оснивања до данас.

Кључна експерткиња Пројекта за Подршку јачања владавине права у Републици Србији госпођа Маја Витаљић је укратко изнела опште информације о самом Пројекту али је и указала да је циљ истог испуњавање свих обавеза које произилазе из Поглавља 23 на путу Србије ка Европској унији, као и да корисност одржавања оваквих састанака произилази из размене искустава практичара и стручњака.

Након уводних речи, у радном делу састанка изнети су статистички подаци и услови рада Посебних одељења за сузбијање корупције и разматрана су актуелна спорна питања из праксе Кривичних одељења Апелационих судова у односу на предмете из надлежности Посебних одељења за сузбијање корупције. Виши суд у Новом Саду је посебно истакнут са највише завршених предмета са ознаком КПО4. Такође, ОЕБС је прихватио предлог новосадског Вишег суда о анализи рада судова, која је већ урађена за тужилаштва у оквиру 4 године рада, а која ће дати комплетну слику рада како судова, тако и тужилаштава.

Другог дана радног састанка наставило се са дискусијом и анализом актуелних питања примене Закона о организацији и надлежности државних органа у борби против организованог криминала и корупције, при чему се присутнима обратио јавни тужилац, Јавног тужилаштва у Франкфурту господин Стефан Шлотер  који је презентовао податке о истрагама и суђењу за кривична дела привредног криминала, корупције и прања новца у СР Немачкој.

Следећи радни састанак антикоруптивних одељења планиран је за април 2023. године у Врњачкој Бањи, а домаћин ће бити Виши суд у Краљеву.