У малој сали зграде правосудних органа у Новом Саду је дана 09.02.2023. године одржана конференција за медије. Председник суда, судија Мирослав Алимпић и председнице судских одељења представили су годишњи извештај и резултате рада Вишег суда у Новом Саду у претходној години.

Упркос свим потешкоћама у раду, попут мањка броја судија и великог прилива предмета, Виши суд у Новом Саду успева да задржи ефикасност у раду. Током претходне године примљено је преко 20.000 нових предмета, а решено је више од 16.000. Већи прилив предмета био је на кривичном одељењу Вишег суда, али је и поред тога решено више предмета него претходне године на првом степену кривице, такође на малолетничкој реферади, као и у ванпретресном односно другостепеном кривичном већу. Посебно одељење за сузбијање корупције решило је 20% више предмета у односу на 2021. годину, а судије овог одељења, поред кривичних поступака из своје надлежности, поступају и у предметима ванпарничног поступка, тзв. "несталих беба". Највеће оптерећење у смислу броја предмета имају судије другостепеног грађанског одељења, у просеку око 2.200 предмета по судији. То је случај превасходно због огромног броја предмета који се односе на спорове са банкама (трошкови обраде кредита). Ипак, уложен је додатни напор у поступању у овим предметима током претходне године, што потврђује податак да је сваки судија на другом степену далеко премашио прописану месечну норму, неки чак и више него двоструко.

Председник суда, судија Мирослав Алимпић, још једном је подсетио да је рад Вишег суда и осталих правосудних органа смештених на адреси Сутјеска 3 продуктивнији и због појачаних мера безбедности, које подразумевају видео надзор и редовне контрадиверзионе прегледе. Такође, нагласио је значај признања Вишем суду за унапређење права на слободан приступ информацијама, у категорији правосудних органа, додељено од стране Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, као потврду за труд и рад у претходном периоду, али исто тако и подстрек за будуће активности. Осим тога, истакао је да се у Вишем суду већ одржавају рочишта за условни отпуст преко видео линка, а да су недавно саслушани и сведоци путем видео-конференцијске везе. Поред наведеног, услови за рад ће бити додатно унапређени у будућој новосадској Палати правде, у којој ће бити смештена кривична одељења Основног и Вишег суда, као и Основно и Више јавно тужилаштво.