Виши суд у Новом Саду је дана 13.02.2023. године у кривичном поступку против окривљеног Слободана Радујковића донео и јавно објавио пресуду којом је оглашен кривим због извршења кривичног дела силовање у продужењу и кривичног дела угрожавање сигурности. Суд је окривљеном утврдио за кривично дело силовање у продужењу казну затвора у трајању од 12 (дванаест) година, за кривично дело угрожавање сигурности казну затвора у трајању од 6 (шест) месеци, те га осудио на јединствену казну затвора у трајању од 12 (дванаест) година и 4 (четири) месеца, у коју се урачунава време проведено у притвору.

Малолетној оштећеној је досуђена накнада нематеријалне штете за нанете душевне болове због повреде људског достојанства у износу од 600.000,00 динара, док се преко досуђених 600.000,00 динара па до затражених 3.000.000,00 динара оштећена са вишком имовинскоправног захтева упућује на парницу.

Окривљеном је продужен притвор и може трајати до упућивања у завод за извршење кривичних санкција, а најдуже док не истекне време трајања кривичне санкције изречене у првостепеној пресуди.

Против наведене пресуде странке и бранилац могу изјавити жалбу Апелационом суду у Новом Саду.