Виши суд у Новом Саду је дана 27.02.2023. године у кривичном поступку против окривљених Младена Лалушића, Јелене Лалушић, Драгана Милошевића и Ненада Живојинова донео и јавно објавио пресуду којом су окривљени оглашени кривим:

Младен Лалушић због извршења кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 1 у вези са чл. 33 Кривичног законика,

Јелена Лалушић због извршења кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 1 у вези са чл. 33 Кривичног законика,

Драган Милошевић због извршења кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 1 у вези са чл. 33 Кривичног законика и

Ненад Живојинов због извршења кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 1 у вези са чл. 33 КЗ и недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из чл. 348 ст. 4 у вези са ст. 3, 2, и 1 Кривичног законика.

Суд је окривљеном Младену Лалушићу изрекао казну затвора у трајању од 4 (четири) године и 6 (шест) месеци, окривљеној Јелени Лалушић 3 (три) године, окривљеном Драгану Милошевићу 3 (три) године и 6 (шест) месеци, а окривљеном Ненаду Живојинову претходно утврдио за кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога казну затвора у трајању од 4 (четири) године, а за кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја 2 (две) године, те му изрекао јединствену казну затвора у трајању од 4 (године) и 6 (шест) месеци, у које казне се урачунава време проведено у притвору и под мером забране напуштања стана.

Суд је приликом доношења пресуде уважио наводе бранилаца окривљених да није доказано да је кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога извршено од стране организоване групе. Такође, имао је у виду године окривљених у време извршења кривичног дела, као и коректно држање пред судом.

Од окривљених је истом пресудом одузета опојна дрога, оружје, имовинска корист прибављена кривичним делом, као и предмети кривичног дела.

Истом пресудом, окривљени Младен Лалушић и Јелена Лалушић ослобођени су оптужбе да су извршили кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.

Против наведене пресуде странке и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Новом Саду.