Oкривљени Такач Шандор је правноснажно осуђен на казну затвора у трајању од 8 (осам) година, због продуженог кривичног дела обљуба са дететом у покушају.

Малолетној оштећеној је досуђена накнада нематеријалне штете за нанете душевне болове због повреде људског достојанства у износу од 500.000,00 динара.