Виши суд у Новом Саду је дана 07.06.2023. године у кривичном поступку против окривљеног Мирка Миловца донео и јавно објавио пресуду којом је оглашен кривим да је извршио кривично дело тешко убиство.

Оптужницом Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, окривљеном је стављено на терет да је дана 04.07.2022. године у Новом Саду, у Љермонтовој улици бр. 4 при безобзирном насилничком понашању лишио живота покојног оштећеног Ј. С. чиме је извршио кривично дело тешко убиство.

Приликом оцене доказа, судско веће којим је председавала судија Сања Берак, прихватило је одбрану окривљеног само у оним деловима који су потврђени другим материјалним доказима, сматрајући да је у целини одбрана окривљеног усмерена у правцу умањења кривичне одговорности. Суд је на основу свих изведених доказа утврдио да је критичном приликом окривљени грубо вређао покојног оштећеног, те да су због угрожавања спокојства грађана интервенисали радници ПС Стари град, након чијег одласка је окривљени наставио да вређа и напада оштећеног, задајући оштећеном више убодних рана ножем по телу у пределу где се налазе витални органи.

Приликом одлучивања о кривичној санкцији, суд је од олакшавајућих околности ценио животну доб окривљеног, његове личне и породичне прилике, као и ранију неосуђиваност. Са друге стране, од отежавајућих околности, суд је ценио степен упорности окривљеног да оштећеног повреди, имајући у виду тежину, број и локализацију нанетих повреда. Такође, ценио је равнодушност окривљеног и недостатак емпатије према оштећеном и према основној вредности - људском животу, имајући у виду да је окривљени наставио са наведеним радњама, иако га је оштећени молио да престане и звао у помоћ. Суд сматра да је окривљени, иако је био под дејством алкохола, поступао са умишљајем и свестан чињенице да наведеним радњама може проузроковати смрт другог лица.

Имајући наведено у виду, суд је окривљеном изрекао казну затвора у трајању од 15 година, у коју се урачунава време проведено у притвору, а који притвор је према окривљеном продужен до упућивања у завод за извршење кривичних санкција.

Суд је обавезао окривљеног да двома законским наследницима иза покојног оштећеног  исплати накнаду нематеријалне штете за душевне болове услед смрти блиског лица у износу од по 400.000 динара.

Против наведене пресуде странке и бранилац могу изјавити жалбу Апелационом суду у Новом Саду.