Виши суд у Новом Саду је дана 12.06.2023. године донео и јавно објавио пресуду којом је окривљени Горан Зорић оглашен кривим да је дана 30.12.2018. у Бачком Новом Селу, у Улици Бранка Ћопића бр. 1 лишио живота оштећеног М. М. на тај начин што је оштећеном задао више удараца рукама и ногама у пределу главе и тела и виталних органа, свестан да оштећеног тако може лишити живота, па му је тако нанео тешке телесне повреде опасне по живот, услед којих је дошло до смрти оштећеног, чиме је извршио кривично дело убиство.

Судско веће којим је председавала судија Ивана Јосифовић, у детаљној оцени доказа није прихватило наводе одбране окривљеног да је оштећени задобио наведене повреде приликом пружања помоћи од стране окривљеног - то је вештак искључио а и у супротности је са другим изведеним доказима. Суд сматра да из свих образложених доказа, ван разумне сумње, произилази утврђено чињенично стање, као и даље, правна квалификација.

Приликом одлучивања о кривичној санкцији, суд је ценио личне прилике окривљеног, ранију осуђиваност, са једне стране искључиво вербализацију наводног кајања и саучешћа упућених мајци и брату покојног оштећеног и истовремено конципирање одбране на урушавању и деградацији социјалне личности оштећеног. Суд је такође ценио и упорност и нељудскост окривљеног у намери да оштећеног тешко повреди, јер је оштећеног лишио живота задајући му вишекратно ударце рукама и ногама по глави, телу и виталним органима.

Имајући наведено у виду, суд је окривљеном изрекао казну затвора у трајању од 12 година, у коју се урачунава време проведено у притвору, а који притвор је окривљеном продужен до упућивања у завод за извршење кривичних санкција.

Истом пресудом, окривљени се обавезује да на име нематеријалне штете због душевних болова због смрти блиског лица исплати оштећеној, мајци покојног оштећеног износ од 1.000.000,00 динара, а оштећеном, брату покојног оштећеног износ од 500.000,00 динара.

Против наведене пресуде странке и бранилац могу изјавити жалбу Апелационом суду у Новом Саду.