Виши суд у Новом Саду је дана 03.07.2023. године донео и јавно објавио пресуду којом је окривљени Петар Бурка оглашен кривим да је дана 15.04.2022. године у Локу, у Улици Бранка Радичевића бр. 10, у угоститељском објекту "Код Лале" извршио кривична дела убиство у покушају, нехатно лишење живота и недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.

Судско веће Вишег суда у Новом Саду, којим је председавао судија Видоје Митрић, сматра да је током поступка доказано да је окривљени извршио кривична дела која му се оптужницом стављају на терет. Приликом одлучивања о кривичној санкцији, суд је ценио претходну неосуђиваност окривљеног, као и држање окривљеног пред судом током трајања поступка.

Имајући наведено у виду, суд је окривљеном претходно утврдио за кривично дело убиство у покушају казну затвора у трајању од 3 године, за кривично дело нехатно лишење живота казну затвора у трајању од 4 године и за кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја казну затвора у трајању од 2 године, те му изрекао јединствену казну затвора у трајању од 7 година, у коју се урачунава време проведено у притвору, а који притвор је окривљеном продужен до упућивања у завод за извршење кривичних санкција.

Од окривљеног се истом пресудом одузимају ватрено оружје и муниција са којима ће се након правноснажности пресуде поступати у складу са важећим законским прописима.

Против наведене пресуде странке и бранилац могу изјавити жалбу Апелационом суду у Новом Саду.