У Вишем суду у Новом Саду, пред председником суда, судијом Мирославом Алимпићем, дана 03.07.2023. заклетву да ће своју дужност обављати савесно и да ће у свом раду поступати по важећим прописима положили су судски тумачи и преводиоци:

Дајана Ерцег - стални судски тумач за знаковни језик, постављена за Виши суд у Новом Саду,

Сузана Кујунџић Остојић - стални судски преводилац за буњевачки језик, постављена за Виши суд у Суботици,

Рајко Марић - стални судски преводилац за словеначки језик, постављен за Виши суд у Новом Саду,

Чаба Чорба - стални судски преводилац за мађарски језик, постављен за Виши суд у Сомбору и

Маргарета Петровић, стални судски преводилац за мађарски језик, постављена за Виши суд у Сомбору.

Председник Вишег суда у Новом Саду честитао је овом приликом постављеним судским тумачима и преводиоцима и пожелео им успех у раду.