Виши суд у Новом Саду је дана 20.10.2023. године донео и јавно објавио одлуку којом је према окривљеном Срђану Пауковићу изречена мера безбедности - обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи због противправног дела које је у закону одређено као кривично дело тешко убиство.

Судско веће којим је председавао судија Видоје Митрић сматра да је на несумњив начин утврђено да је окривљени у временском периоду од дана 02.06.2021 године до дана 03.06.2021 године у Бачкој Паланци, у ул. Шумској бр. 34, у породичној кући, у стању када није био способан да схвати значај свога дела и да управља својим поступцима, дакле – у стању неурачунљивости, лишио живота на подмукао начин своју мајку, како му се оптужницом Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду ставља на терет.

Изречена мера безбедности може трајати све док постоји потреба за лечењем и чувањем учиниоца у одговарајућој здравственој установи, а окривљеном је продужен притвор до упућивања на издржавање казне.

Против наведене пресуде странке и бранилац могу изјавити жалбу Апелационом суду у Новом Саду.