Пресудом Вишег суда у Новом Саду посл. бр. К 114/20 од 24.03.2021. године окривљени Дабовић Дејан је оглашен кривим због кривичног дела тешко убиство из чл. 114 ст. 1 тач. 1 и 5 КЗ и кривичног дела разбојништво из чл. 206 ст. 1 КЗ и осуђен је на казну доживотног затвора, јер је 26.12.2019. године у Улици Алексе Шантића у Новом Саду лишио живота своју бившу емотивну партнерку.

Цитирана пресуда је потврђена пресудом Апелационог суда у Новом Саду посл. бр. Кж1 442/21 од 05.07.2021. године.

Осуђени Дабовић Дејан је 22.09.2021. године из притворске јединице ОЗ Нови Сад спроведен на издржавање казне прво у КПЗ Сремска Митровица, а након тога у КПЗ Београд - Нови завод, Падинска скела, где се и даље налази.

Решењем Вишег суда Новом Саду посл.бр. КВ 162/22 од 25.02.2022. године, усвојена је молба браниоца да се осуђени Дабовић Дејан премести у Републику Црну Гору, чији је држављанин, ради даљег издржавања казне доживотног затвора. Наведено решење је потврђено решењем Апелационог суда у Новом Саду посл. бр. Кж Кре 5/22 од 01.06.2022. године.

Наведеним одлукама изражен је став правосудних органа Републике Србије у вези са кривичним делима извршеним од стране осуђеног Дабовић Дејана, изреченој казни и месту издржавања казне доживотног затвора, а организација и трансфер осуђеног биће реализована у складу са даљим техничким одлукама надлежних органа Републике Србије и Републике Црне Горе.