Служба за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима


У Вишем суду у Новом Саду је од дана 01.06.2015. године почела са радом Служба за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима као заједничка служба за Основни суд у Новом Саду, Виши суд у Новом Саду и Апелациони суд у Новом Саду, у кривичним поступцима који се воде пред тим судовима.

Постоји посебна просторија за сведоке и оштећене која је опремљена уређајима за пренос звука и слике и у којој се саслушање посебно осетљивих сведока, малолетних лица и жртава кривичних дела врши без присуства странака и учесника кривичног поступка, на тај начин се обезбеђују услови за сигурно и безбедно сведочење и помаже оштећенима и сведоцима да превазиђу негативна осећања у вези са њиховим учешћем у кривичном поступку.

Служба обавља послове пружања подршке и помоћи сведоцима и оштећенима кроз давање објашњења њихових улога у кривичном поступку, начин на који се постављају питања пред судом, правне терминологије, наплате трошкова доласка и све остале правне информације у вези са њиховим сведочењем, као и организације саслушања сведока и оштећеног у посебној просторији уз пренос звука и слике без присуства странака и учесника кривичног поступка. Са запосленим у Служби сведоци и оштећени неће моћи да разговарају о садржини исказа нити ће моћи да добију правне савете који се тичу самог сведочења.

 

Контакт: Јелена Остојин

телефон: 021/4876 467 или 063/588 793

Е-маил: jelena.ostojin@ns.vi.sud.rs