Поштовани,

Част ми је да вам у име колектива Вишег суда у Новом Саду пожелим добродошлицу на званичну интернет презентацију овог суда.

Настала је с намером да на једноставан начин прикаже и приближи грађанима рад суда, права која им по Уставу и законима припадају, као и начин њиховог остваривања. Кроз приказивање организације, те надлежности и положаја Вишег суда у Новом Саду у мрежи судова, настојимо да рад суда учинимо транспарентнијим и доступнијим.

Трудићемо се да у извештавању јавности будемо прецизни и благовремени, пре свега редовним ажурирањем Информатора, објављивањем статистичких извештаја, Билтена судске праксе и интерних аката суда. Посебно када је реч о медијски испраћеним предметима, обавештаваћемо грађане и јавност о заказаним суђењима и току поступака. Верујемо да ћемо да тај начин оснажити поверење грађана у законит рад суда и правосудне огране, а у целини допринети владавини права.

 

С поштовањем,

председник Вишег суда у Новом Саду, 

судија Мирослав Алимпић